nieuws

Dordt loopt 5 miljoen euro mis

Archieffoto
Archieffoto
Dordrecht kampt plots met een gat van vijf miljoen euro in de begroting. Dat komt omdat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de precariobelasting voor nutsnetwerken afschaft.
De meeste gemeentes krijgen tien jaar compensatie voor dat verlies, maar gemeentes die de belasting voor het gebruiken van de openbare grond pas dit jaar zijn gaan heffen, krijgen dat niet. Dordrecht is één van de gemeentes die dat lot treft.
Wethouder Jasper Mos, van Financiën, is boos. Hij ging uit van compensatie, maar zit nu met een fors verlies aan inkomsten. Mos gaat bekijken hoe het gat in de begroting gedicht kan worden. Samen met andere gemeentes gaat hij protesteren bij Plasterk.
Minister Plasterk wil ervan af omdat de klanten van nutsbedrijven vaak wonen in andere gemeentes. Die moeten dan meebetalen aan de heffing van precariobelasting door een gemeente waar zij zelf niet wonen. De minister vindt dat ongewenst.

Wat is Precariobelasting?

Negentig gemeenten in ons land heffen precariobelasting op 'netwerken', het gaat bijvoorbeeld om buizen en kabels, die door nutsbedrijven in de grond gelegd worden. Die bedrijven berekenen die kosten dan door naar hun klanten.
Andere vormen van precariobelasting, zoals voor terrassen en gevelreclame, blijven gewoon bestaan.