nieuws

'Mogelijk extra bezuinigingen in Dordrecht'

De Dordtse wethouder Jasper Mos sluit niet uit dat er extra bezuinigingen nodig zijn, nu de overheid de nieuwe precariobelasting niet langer toestaat. Het schrappen van die belasting zorgt ervoor dat Dordrecht een jaarlijks gat in de begroting heeft van 5 miljoen euro.
Precariobelasting wordt onder meer betaald door elektriciteit- en waterbedrijven voor hun leidingen die in grond van de gemeente liggen.
De wethouder gaat overleggen met de landelijke overheid, maar als dat niets oplevert moeten er maatregelen worden genomen, zegt Mos:
''In het meest sombere scenario kan je dan twee dingen doen: Of de inkomsten verhogen via een andere weg en dat is politiek gezien niet de meest populaire route als het om de onroerend zaak belasting gaat. Of de parkeertarieven verhogen en meer van die zaken. En het andere is eigenlijk net als thuis de uitgaven verminderen. Dat betekent dat je alsnog een aantal dingen ter discussie moet gaan stellen.''
Voor gemeenten die jarenlang werkten met die belasting, komt er een overgangsregeling.
Maar dat geldt niet voor Dordrecht, omdat zij de regeling net ingevoerd hebben.