nieuws

FNV: Wet Werk en Zekerheid werkt

FNV
FNV
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) werkt goed. Zo hebben
werknemers meer zekerheid bij ontslag en lijkt de wet ook meer vaste banen op te leveren. Dat concludeert vakbond FNV donderdag op basis van een analyse van 4500 ontslagdossiers en de cao-afspraken die de bond afgelopen jaar maakte. Ook CNV geeft aan dat er echt sprake is van een kentering.
Volgens FNV is het percentage schikkingen bij ontslag toegenomen van 65 procent naar 85 procent van het totaal aantal ontslagzaken. De gang naar de
kantonrechter is afgenomen van 14 procent naar 9 procent en via het UWV van 21 procent naar 6 procent. De tijd waarin het UWV een zaak behandelt, is
teruggelopen tot gemiddeld een maand. ,,Het ontslagrecht is eerlijker, simpeler en sneller geworden. Werkgevers en werknemers weten precies waar ze aan toe zijn'', aldus de bond.
Voor de analyse werden dossiers gebruikt uit het laatste kwartaal van 2014 toen de wet nog niet was ingevoerd en het laatste kwartaal van 2015 na invoering van de WWZ. De wet, die vorige zomer inging, moet ontslag
vereenvoudigen maar ook tot meer vaste banen leiden voor flexwerkers.
FNV voelt zich in zijn conclusie gesteund door de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal vaste banen is in de twee kwartalen tot 31 maart van dit jaar gegroeid met ongeveer 25.000. ,,Een voorzichtige
ommekeer'', oordeelt de bond. Volgens CNV trekt de werkgelegenheid aan in bepaalde sectoren. ,,We zijn op de goede weg'', zo klinkt het.
Eerder bleek uit een onderzoek onder leden van de werkgeversorganisatie AWVN dat de meeste ondernemingen niet bereid zijn iemand eerder in vaste
dienst te nemen. Volgens FNV bewijzen de cijfers het tegenovergestelde. Wel erkent de bond dat nog veel werkgevers zich nog steeds niet aan de bedoelingen van de WWZ houden.