nieuws

Aangifte tegen huurder en aannemer pand Boompjeskade

Het gebouw van voormalig poppodium Waterfront
Het gebouw van voormalig poppodium Waterfront
De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen de huurder en aannemer van het horecapand aan de Boompjeskade. De twee, zoon en vader, worden verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte en samenspanning voor geldelijk gewin. Waar de twee zich ophouden, is onbekend.
Begin dit jaar kwam aan het licht dat de twee de gemeente voor bijna 8 miljoen euro hebben opgelicht bij de huur en verbouwing van het gemeentelijke pand. De afgelopen jaren is er geen euro huur betaald, maar hebben de twee wel voor miljoenen euro's gedeclareerd aan wel en niet verrichte verbouwingen. Tot eind vorig jaar heeft de gemeente alle rekeningen klakkeloos betaald.
De gemeente heeft een extern bureau in de arm genomen om deze miljoenenfraude te onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek zouden eind deze maand bekend worden, maar laten langer op zich wachten vanwege de enorme hoeveelheid gegevens. Ook zijn nog niet alle betrokkenen in deze zaak gehoord.

Verbouwingen

Wel is al duidelijk dat veel verbouwingen niet hebben plaatsgevonden. Daar was al een vermoeden van, maar dat is nu ook aangetoond. Het externe onderzoeksbureau, SBV Forensics uit Dordrecht, heeft een expert ingeschakeld om achter de muren van het pand aan de Boompjeskade te kijken naar werkzaamheden die niet direct zichtbaar zijn. Hieruit blijkt dat nog minder is gedaan dan al werd gedacht.
Ook breidt het onderzoek naar betrokkenheid van ambtenaren zich uit. Er zitten al twee medewerkers van de dienst Stadsontwikkeling thuis. De gemeente meldt dat de persoonsgerichte onderzoeken worden uitgebreid. Mogelijk zijn er verdenkingen. Maar hierbij is nog geen sprake van een noodzaak tot het nemen van ordemaatregelen, aldus verantwoordelijk wethouder Schneider.

Huur opgezegd

Deze week is officieel de huur opgezegd en hoopt de gemeente de achterstallige huur alsnog te kunnen innen via de kantonrechter. De gemeente heeft een advocaat ingeschakeld om zich te laten bijstaan in de juridische procedures.
De gemeente heeft ook beslag laten leggen op alle getraceerde vermogensbestanddelen van huurder en aannemer.
Het onderzoek wordt niet eerder dan na het zomerreces verwacht. De kosten voor onderzoek en advocaat lopen op naar meer dan een half miljoen euro.