nieuws

Dordrecht drukt bezwaren bomenkap Biesbosch de kop in

Bewoners van de Biesbosch en het Nationaal Landschapskundig Museum willen dat de gemeente Dordrecht stopt met de kap van honderden bomen in het gebied. Ze spreken van een onaanvaardbare kaalslag.
Nu blijkt dat ook 80 walnotenbomen gekapt worden. De eigenaar van de grond waarop die bomen staan, mag daar geen bezwaar tegen maken. Dat staat in het verkoopcontract voor de grond. Als de eigenaar dat niet tekent, dreigt een onteigeningsprocedure.
Bewoners van Polder De Biesbosch zijn boos en verdrietig over de gang van zaken. De eigenaar van de walnotenbomen durft niet voor de microfoon van RTV Rijnmond te komen: "Ik kan u niks zeggen, dat kan onze belangen schaden."

Verloren

Andere bewoners van de Biesbosch herkennen het geluid. "Toen ik mijn grond aan de gemeente moest verkopen, probeerden ze hetzelfde bij mij. Ik heb toen geweigerd. Er zijn heel wat procedures geweest, maar ik heb ze wel verloren", zegt Piet van der Eijk.
De gemeente Dordrecht vindt niet dat sprake is van chantage. "Het is toch logisch, dat als je grond koopt van iemand, omdat je plannen hebt op die plek, dat je dan afspreekt dat de verkoper zich daar niet tegen gaat verzetten?", zegt Mark Benjamin.

Verplicht
Hij erkent dat mensen "een bepaalde druk" kunnen ervaren. "Als we niet tot overeenstemming komen over verkoop van de grond, dan kan het inderdaad uitdraaien op een onteigeningsprocedure. Maar dat kan ook nadelig uitpakken voor de gemeente."
De boeren in Polder De Biesbosch zijn verplicht grond te verkopen. Rijk, provincie Zuid-Holland en gemeente Dordrecht hebben afgesproken dat veel akkers veranderen in natuur- en recreatiegebied. Dat heet de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Doodzonde

Tegen de kap van de walnotenboomgaard, feitelijk een dijkje met bovenop en aan weerszijden drie rijen bomen, bij de Zeedijk aan de kant van Kop van 't Land, is herhaaldelijk bezwaar gemaakt. "Maar zonder resultaat", zegt Ellen van der Hoek.
Vanuit haar huis kijkt ze uit op de bomen: "Doodzonde om die te kappen. Er staan zelfs vier monumentale exemplaren bij. En het is ook helemaal niet nodig. Je kunt die paden toch zo aanleggen, dat die bomen kunnen blijven staan? Het is echt onzin."

Te laat

Het Nationaal Landschapskundig Museum loopt al jaren te hoop tegen veel onderdelen van het project Nieuwe Dordtse Biesbosch. "Triest van die walnotenbomen, maar er is veel meer aan de hand. En veel Dordtenaren merken het pas, als het te laat is", zegt Henk Visscher.
Hij zet de strijd wel voort. "Zolang er nog wat te redden valt blijf ik mij verzetten. Het landschap van Polder de Biesbosch heeft een grote historische waarde en daar komen wij voor op."

Grondwaterpeil

De Nieuwe Dordtse Biesbosch krijgt veel natte natuur en daarvoor moet de grondwaterstand omhoog. Om die reden moeten honderden bomen gekapt worden. Wortels van bomen zuigen namelijk water op en dat verlaagt juist het grondwaterpeil.