nieuws

Boze Wielewalers halen verhaal na rigoureuze snoeibeurt

Een groep bewoners uit de Wielewaal in Rotterdam-Zuid heeft donderdag op het stadhuis haar ongenoegens geuit over de snoei van bomen en planten in hun wijk. De Wielewalers liggen al langer overhoop met woningcorporatie Woonstad over de sloop en nieuwbouw van de ruim 500 woningen.
De woningen zijn slecht onderhouden en staan op de nominatie voor sloop. De bewoners willen het unieke karakter van hun wijk behouden en dat betekent veel groen en laagbouw.
De Wielewaal werd gebouwd om de woningnood na de Tweede Wereldoorlog te verminderen. Er staan nu tientallen woningen leeg en daar is de woningcorporatie grondig gaan snoeien. Het is tegen het zere been van de resterende bewoners.

'Geen overleg'


"Het probleem is dat Woonstad maar tuinen leegmaakt, bomen weghaalt en hekken sloopt. Dit gebeurt zonder overleg en dat willen we niet. Het is te gek voor woorden. We laten ons niet wegsturen. Wielewalers wijken niet voor Woonstad. Dat is ons credo en dat houden we vast ook", zegt een strijdlustige Wil de Ben.
De Wielewalers vinden weerklank bij de oppositie van VVD, Partij voor de Dieren en SP. Raadslid Querien Velter van de SP: "Keer op keer lijkt het ook dat de corporatie de regels en de gevoelens van de bewoners aan zijn laars lapt. We worden er moedeloos van."
Raadslid Jeroen van der Lee van de Partij voor de Dieren: "Ik kan me niet voorstellen dat snoeien nu strikt noodzakelijk is. Een aantal huizen staat al twee jaar leeg. Tuinen ruimen mag niet in het broedseizoen. Klaar!"

'Moet kunnen'


Volgens Leefbaar-raadslid Patrick Meijer moet er gesnoeid kunnen worden. "Het gaat om privétuinen in het bezit van een woningcorporatie, dan moet je kunnen snoeien wanneer jij dat wilt."
Raadslid Antoinette Laan van de VVD: "Leefbaar is toch de partij van de handhaving? Als mensen de wet overtreden, ook al gaat het over een woningcorporatie, daar moet je toch tegen optreden?"
Volgens wethouder Schneider gebeurt alles in overleg met de bewoners en wordt er gesnoeid om 'een wildernis' te voorkomen en daarmee een 'veiligheidsissue'. Op de publieke tribune ontstond rumoer bij deze opmerking. Burgemeester Aboutaleb greep in en maande de bewoners tot stilte. Commentaar vanaf de publieke tribune is in de gemeenteraad niet toegestaan.
De wethouder zegt toe voorzichtig te laten snoeien en buiten het broedseizoen om. Verder onderzoekt hij of de woningcorporatie de regels voor bomenkap heeft overtreden en een boete verdient.