nieuws

SC Amstelwijck is geen voetbalclub meer

De leden van Sportclub Amstelwijck hebben donderdagavond ingestemd met opheffing van de voetbaltak. De Dordtse club kreeg een slecht imago door ongeregeldheden op en rond het veld. Door ledenverlies zag het bestuur ook financieel geen kans om door te gaan.
Enkele leden vroegen het bestuur om te kijken naar de mogelijkheden van een doorstart, na een jaar, of een fusie met een andere club. Duo-voorzitters Wim Scharloo en Bas de Deugd legden uit dat er pogingen gedaan zijn, maar dat dat op korte termijn onmogelijk is.
Uiteindelijk stemden alle 83 aanwezige leden in met het besluit om de voetbaltak af te stoten en te onderzoeken hoe de sportclub kan voortbestaan met alleen de tennis- en jeu de boules-tak. Het afgetreden bestuur probeert dat netjes af te wikkelen.

Diepe teleurstelling

Oudere leden toonden zich diep teleurgesteld. Inclusief hun tijd bij de voorgangers van de fusieclub (Fluks en Merwede) zijn er tientallen al meer dan 50 jaar lid. Zij toonden zich vooral teleurgsteld in de mentaliteit en het wangedrag van de jongere generaties.
Jongere leden reageerden nuchter; zij willen nu bij een andere club gaan voetballen. Scharloo benadrukt dat er ook veel goedwillende spelers waren. "En je moet eerlijk zijn, ook zonder al die nare randverschijnselen hadden we het financieel geen jaren meer volgehouden."
De KNVB legde de club donderdag overigens nog 300 euro boete op voor een vechtpartij bij de laatste wedstrijd van het eerste elftal. Een speler die de scheidsrechter duwde is vijf jaar geschorst, twee andere spelers een half jaar.