nieuws

Gezocht: (Rotterdamse) alternatieven voor de spits

Verkeersonderneming
Verkeersonderneming
De Verkeersonderneming roept ondernemers op met oplossingen te komen voor de Rotterdamse regio, waaronder een specifiek bereikbaarheidsvraagstuk: de gedeeltelijke afsluiting van de Maastunnel vanaf medio 2017. Ondernemers  met slimme, handige tools of diensten die bijdragen aan spitsmijdingen zijn van harte welkom op de informatiebijeenkomst hierover op 7 juli a.s. Na de zomervakantie start een nieuwe aanbesteding voor de Marktplaats voor Mobiliteit. Deze aanbesteding richt zich meer op samenwerking tussen dienstverleners onderling. Niet apart aanmelden voor een fietsdienst en weer anders voor vervoer over water, maar meer richting een totaalaanbod van alle vervoermogelijkheden. Het doel van deze aanbesteding is 5500 spitsmijdingen realiseren om zo de bereikbaarheid van deze regio te verbeteren.
Marktplaats voor Mobiliteit

In de Marktplaats voor Mobiliteit bevinden zich nu meer dan twintig alternatieven voor de auto in de spits. Dit zijn onder andere lease e-bikes, apps, vervoer over water en mobiliteitsbudgetten voor werkgevers. De Verkeersonderneming start een nieuwe aanbesteding om zo een stap te kunnen zetten richting een totaalaanbod van vervoermogelijkheden. De filosofie achter de Marktplaats voor Mobiliteit is dat reizigers vanuit verschillende behoeften met de auto in de spits reizen en er dus ook verschillende alternatieven nodig zijn om de bereikbaarheid te verbeteren.

Gebieden in de Rotterdamse regio

De gebieden die onderdeel uit maken van de aanbesteding zijn:
* Drechtsteden
* Schiedam en Vlaardingen
* BAR-gemeenten: Barendrecht, Alblasserwaard, Ridderkerk
* Voorne Putten en Haven
* Lansingerland en Rotterdam The Hague Airport
* Gouda e.o.
* Delft
Daarnaast is er nog een specifiek bereikbaarheidsvraagstuk waar de hulp van ondernemers met mobiliteitsdiensten wordt gevraagd: de gedeeltelijke afsluiting van de Maastunnel per medio 2017.

Informatiebijeenkomst 7 juli

Op 7 juli a.s. zijn alle potentiële diensten van harte welkom op de informatiebijeenkomst. Doel van deze bijeenkomst is kennismaken met andere dienstverleners en aanbieders zodat samenwerken en het combineren van verschillende diensten gestimuleerd wordt. Hierbij wordt informatie verstrekt over de gebieden en de daar opgehaalde wensen en behoeften van werkgevers, werknemers en bewoners.
Geïnteresseerde dienstverleners kunnen zich aanmelden via de website: www.verkeersonderneming.nl.

Bereikbare regio

Een goede bereikbaarheid van de regio maakt het mogelijk te wonen, werken en recreëren in een aantrekkelijke omgeving. De regio scoort hoog op de landelijke lijstjes met files, daarom is het tijd om met innovatieve maatregelen te komen. De aanbesteding is onderdeel van het Beter Benutten programma dat De Verkeersonderneming uitvoert in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Over De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming is de uitvoeringsorganisatie voor het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de regio Rotterdam. De Verkeersonderneming is de samenwerkingsorganisatie van gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat. VNO-NCW, Deltalinqs, Kamer van Koophandel Rotterdam, EVO, TLN, provincie Zuid-Holland, gemeente Nissewaard en politie Rotterdam-Rijnmond zijn de belangrijkste adviseurs. Het doel is het bereikbaar maken en houden van de stad, haven en regio Rotterdam door slim gebruik van het huidige asfalt, Slim Reizen en Slim Werken.
****** Ingezonden mededeling ******