nieuws

'Geen apart kabinetsbeleid voor Rotterdamse haven'

haven
haven
De Rotterdamse haven en Schiphol zijn niet meer zo belangrijk voor de economie dat het kabinet er een apart beleid voor zou moeten voeren. Dat staat in een nieuw advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.
"De economie is in verandering. Andere zaken, bijvoorbeeld onze digitale infrastructuur, het kenniscentrum rond Eindhoven en het Groene Hart, verdienen ook aandacht", zegt Jan Jaap de Graeff, voorzitter van deze belangrijke adviseur van de overheid.
Nederland pompte de afgelopen 25 jaar miljarden aan overheidsgeld in uitbreiding van de twee 'mainports': de haven van Rotterdam en Schiphol. Projecten als de Tweede Maasvlakte en de infrastructuur rond Schiphol kregen prioriteit.
Maar harde cijfers tonen aan dat bijvoorbeeld de Rotterdamse haven aan belang inboet. De haven was een kwart eeuw geleden nog goed voor 6 procent van het Nederlandse bruto binnenlands product. Dat was vorig jaar nog maar ruim 3 procent.
De Graeff vindt het niet verstandig als de overheid zich blijft blindstaren op het vergroten van de capaciteit van de havens. "Buitenlandse bedrijven die zich in Nederland willen vestigen, verlangen nu ook dat hier veel hoogopgeleide IT-mensen rondlopen, dat er snel wifi is en wat groen in de buurt."
Het Havenbedrijf Rotterdam kan zich niet vinden in de conclusie van de raad. Er werken 180.000 mensen in de haven. Volgens het havenbedrijf is er juist een Mainportbeleid 2.0 nodig om alle technologische ontwikkelingen bij te benen.