FNV

FNV laakt ontbreken oplossing voor medewerkers sluitende Rotterdamse kolencentrale

De kolencentrale Onyx Power Plant in Rotterdam
De kolencentrale Onyx Power Plant in Rotterdam © Archief
De Rotterdamse kolencentrale Onyx Power Plant gaat sluiten maar voor de medewerkers is nog geen oplossing gevonden. Een sociaal plan ontbreekt en de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) veroordeelt de gang van zaken. "We hebben nog niks op papier. Mensen wachten maar af."
De kolencentrale krijgt 212,5 miljoen euro subsidie van het kabinet om te sluiten. Daarbij stelt het kabinet wel een harde voorwaarde: de Amerikaanse eigenaar Riverstone moet op de proppen komen met een 'adequaat' sociaal plan. En dat laatste ontbreekt volgens FNV. Waar Riverstone denkt met 23 miljoen euro een stevig sociaal plan te kunnen opstellen, benadrukt FNV dat er 35 miljoen nodig is.
"We missen nog twaalf miljoen, dat is een behoorlijk bedrag," vertelt Chant van den Berg namens FNV. "Als je het afzet tegen 212,5 miljoen is het een klein bedrag. Het geld is er, dat is het probleem niet. We kijken naar de regering want mensen verliezen hun baan vanwege overheidsingrijpen." Wat Van den Berg irriteert, is het feit dat er nog steeds geen plan voor gedupeerde werknemers ligt. Zeker omdat de sluiting intern al langer speelde. "Mensen wachten het af. In de kolencentrale zijn ze al dertien maanden bezig met onderhandelingen over een sociaal plan. Dat doet natuurlijk wel iets met je, dat geeft heel veel spanning."

Een kolenfonds

Van den Berg benadrukt dat deze kolenproblematiek in de toekomst vaker gaat voorkomen. "Er zijn hierna nog drie kolencentrales die moeten gaan sluiten, dat moet gebeuren voor 2030." Daarom pleiten zij en FNV al jaren voor een zogenaamd kolenfonds. Die zou speciaal zijn "voor de mensen die boventallig raken in de hele kolenketen." Geld uit de kolen zou mogelijkheden tot omscholing bieden, alsmede begeleiding en een tegemoetkoming voor inkomensverlies.
"Zorg gewoon dat dat eerst op orde is voordat je met zo'n bak geld gaat zwaaien," zegt ze, doelend op de 212,5 miljoen euro subsidie die Riverstone tegemoet kan zien. "Ik verwacht dat we ook bij de sluiting van de volgende drie centrales de barricades op moeten om een kolenfonds af te kunnen spreken voor mensen die boventallig raken. Dat vind ik onbegrijpelijk."