nieuws

Inspectie tikt verpleeghuizen Humanitas op de vingers

De Inspectie voor de Gezondheidszorg maakt zich zorgen over de kwaliteit van zorg bij elf verpleeghuizen in Nederland. Veel locaties in Rotterdam en omgeving scoren slecht. Het gaat onder meer om vestigingen van Humanitas, Careyn en Stichting Laurens.
Het zijn vooral locaties van Humanitas die in inspectierapporten de wind van voren krijgen. Zo voldoet verpleeghuis Akropolis in Rotterdam al 'langere tijd' niet aan de criteria.
''Akropolis voldoet niet aan 18 normen en twee extra beoordeelde normen. Dit geeft risico’s op onverantwoorde zorg en gezondheidsschade voor de cliënten'', aldus de inspectie.
De inspecteurs namen in maart een kijkje bij de instelling. Ze controleerden op zaken als medicatieveiligheid en de deskundigheid en inzet van het personeel.
Ook bij De Wetering in Rotterdam is het nodige mis. De inspectie herhaalt dat patiënten daardoor het risico lopen op gezondheidsschade.

De Steenplaat

Ook in het rapport over Humanitas-vestiging De Steenplaat ('voldoet niet aan twaalf van de zestien beoordeelde normen') klinkt vergelijkbare kritiek.
Zorgen zijn er ook over Humanitas aan Zee, het Bertus Bliekhuis in Hoek van Holland. De instelling blijkt niet te voldoen aan twintig normen en een extra beoordeelde norm.

'Onverantwoorde zorg'

De inspectie oordeelt hard over Humanitas. Er is 'onvoldoende vertrouwen' dat de organisatie ' binnen afzienbare termijn de vereiste verbeteringen realiseert en borgt.'
Hoewel de kritiek niet mals is, ontkent bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk van Humanitas met klem dat de gezondheid van cliënten in gevaar is geweest.
Wel erkent Van Herk dat er mogelijk te weinig oog was voor procedures, zoals het bijscholen van personeel en het beheer van medicijnen.
Van Herk benadrukt begin dit jaar te zijn aangenomen om die problemen aan te pakken. Hij hoopt dat de eerste belangrijke verbeteringen begin volgend jaar zijn doorgevoerd.

'Geen gevaar'

De bestuursvoorzitter krijgt bijval van een Humanitas-vrijwilligster. ''Ik denk dat er teveel naar de regels wordt gekeken en te weinig naar de mensen'', zegt ze buiten De Leeuwenhoek.
''Het gros van de mensen heeft het hier naar de zin'', weet de vrijwilligster. ''Ik denk dat er veel te veel normen op papier staan.''
De vrouw weet zeker dat de cliënten geen gevaar lopen. ''Er zouden wel wat meer medewerkers bij kunnen, want de zorg wordt inderdaad zwaarder.''
De vrijwilligster heeft nog een verbetertip: minder bureaucratie. ''Ze worden nu zo opgegeten door overleggen en het invullen van formulieren, dat ik denk: dat gaat ten koste van de bewoners.''

Crabbehoff

De kritiek van de inspectie beperkt zich niet tot Humanitas. Ook De Crabbehoff in Dordrecht laat steken vallen. De situatie bij het verpleeghuis wordt bestempeld als 'zeer risicovol'.
''De inspectie constateert dat de organisatie wel zichtbaar (nieuwe) plannen maakt, maar verbeteracties in onvoldoende mate implementeert'', luidde het oordeel in januari. ''Afspraken en werkwijzen worden niet nageleefd.''

Verscherpt toezicht

Staatssecretaris Martin van Rijn presenteerde dinsdagavond een lijst met zorginstellingen die niet goed functioneerden. Naast Humanitas bleken ook Careyn en Stichting Laurens te kunnen rekenen op 'intensief vervolgtoezicht'.