nieuws

Straatpsychiater gaat verwarde buitenslapers opzoeken

Het aantal meldingen van verwarde en dakloze personen op straat stijgt. De gemeente Rotterdam neemt daarom een straatpsychiater in dienst om de overlast van en zorg voor deze mensen te verbeteren.
Een afgesloten Centraal Station vanwege een verwarde man, een tragische partnermoord en zelfdoding aan de Gordelweg of een ravage in de Moddermanstraat doordat iemand zijn eigen woning opblaast. Het zijn incidenten waarbij verwardheid een grote rol speelt.
Wethouder Hugo de Jonge: "We zien een aantal incidenten dat ons heeft opgeschrikt en het vermoeden bestaat dat het aantal verwarde personen stijgt."
Wijkagenten
Wijkagenten maken via Twitter steeds vaker melding van overlast door dwalende daklozen en buitenslapers. Sommige plassen en poepen in portieken. Ook de Pauluskerk signaleert steeds meer verwarde mensen in Rotterdam.
Dominee Dick Couvée: "Wat wij constateren dat het aantal toeneemt, dat het een groeiend probleem is en dat het een ernstig probleem is."
De problematiek vraagt om maatregelen en daar komt de gemeente nu mee. Zo krijgen politie en wijkteams ondersteuning bij de hulp aan verwarde personen, kunnen onverzekerde daklozen toch zorg krijgen, gaat een straatpsychiater verwarde buitenslapers opzoeken en komt er een meldpunt waar mensen terecht kunnen met hun zorgen over verwarde mensen in hun directe omgeving.
Buren
Wethouder De Jonge: "Je zou alle signalen van professionals en buren bij elkaar moeten brengen bij een meldpunt dat 7 dagen 24 uur per dag beschikbaar is, zodat er actie ondernomen kan worden."
De Pauluskerk juicht de maatregelen toe en vindt vooral de aanstelling van een straatpsychiater hard nodig.
Dominee Couvée: "Dat dus een deskundige op straat direct met deze mensen in contact komt en kan ingrijpen en ik hoop vervolgens dat het hier niet bij blijft. Er moeten voldoende plekken komen om deze mensen op te vangen. Dat is in het belang van de mensen zelf en in het belang van Rotterdam als geheel."
De Pauluskerk vindt dat er te grondig is bezuinigd op opvangplekken in de geestelijke gezondheidszorg, waardoor er nu een tekort is ontstaan en verwarde mensen op straat belanden.