nieuws

Drechtsteden slopen 2300 goedkope huurwoningen

De ondertekenaars van de PALT-afspraak Drechtsteden
De ondertekenaars van de PALT-afspraak Drechtsteden
In de Drechtsteden verdwijnen de komende tien jaar minstens 2300 sociale huurwoningen. Nu zijn het er nog 36.450. De afname is vastgelegd in een langetermijnovereenkomst.
De zogeheten PALT-afspraak is ondertekend door Dordrecht en de vijf omliggende gemeentes, zes woningbouwcorporaties en zes huurdersorganisaties. Ze zijn het er over eens, dat de regio aan 34.000 goedkope huurhuizen genoeg heeft.
Binnen de Drechtsteden was er weinig verzet tegen het inkrimpen van het aantal sociale huurwoningen. De SP heeft zich in de Dordtse gemeenteraad fel tegen dit voornemen gekeerd. De partij vreest dat juist een tekort aan sociale huurhuizen ontstaat.
Statushouders
Door de toename van statushouders - dat zijn asielzoekers, die een verblijfsvergunning hebben gekregen en dus ook recht op een woning - was er ook in de Drechtsteden afgelopen jaar meer vraag naar sociale huurwoningen.
In de PALT-afspraak, die jaarlijks herijkt wordt, zijn afspraken gemaakt over alle bestaande woningen in de Drechtsteden. Het gaat om kwaliteit, duurzaamheid, woonomgeving en huisvesting van specifieke doelgroepen.