nieuws

Provincies maken ruzie om Vijfheerenlanden

vianen
vianen
Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse zaken moet beslissen bij welke provincie de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden gaat horen. Zuid-Holland en Utrecht komen er samen niet uit.
Leerdam, Zederik en Vianen beslisten al in november vorig jaar dat ze één gemeente willen worden. Probleem was en is dat de huidige gemeentes in verschillende provincies liggen.
Vianen - pikant genoeg tot 2002 nog deel van Zuid-Holland - wil in Utrecht blijven. Zederik wil juist onderdeel blijven van Zuid-Holland. Leerdam voelt wel voor een overgang naar Utrecht. De beide provincies kunnen het echter niet eens worden over wat nu verstandig is.

Ambities

Utrecht vindt dat Vijfheerenlanden gezien de eigen toekomstvisie en ambities binnen haar provinciegrenzen thuishoort. Inwoners en bedrijven zouden ook meer op Utrecht georiënteerd zijn.
Zuid-Holland vindt dat Zederik en Leerdam sterk verweven zijn met deze provincie, bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden in Zuid-Holand Zuid. Vertrek uit Veiligheidsregio, Dienst Gezondheid en Jeugd en de Omgevingsdienst raakt veel meer gemeentes.
Nu de provincies het niet eens kunnen worden is Plasterk gevraagd een knoop door te hakken. De drie gemeentes hopen dat hij dat snel doet, want ze willen dat de fusie op 1 januari 2018 een feit is.