nieuws

15 miljard euro voor noodzakelijke vernieuwing regio-economie

Haven van Rotterdam
Haven van Rotterdam © Tom van Vark
Bestuurders in Zuid-Holland hebben tussen de 12 en 15 miljard euro nodig om de regionale economie te vernieuwen en verduurzamen. Volgens de bestuurders is een miljardeninjectie absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat de motor van het land achterop raakt. Met een investeringsprogramma denken de bestuurders een solide basis te leggen voor de toekomst.
Volgens de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb moet het roer om: "Deze regio kampt met veel traditionele industrie waar doorbraken op vernieuwing uitblijven en de werkgelegenheid achterblijft."
De miljarden zullen worden geïnvesteerd in de verduurzaming van de haven, glastuinbouw en woningen, de aanleg van warmtenetten, de bouw van innovatielaboratoria en het regionaal openbaar vervoer.

Topregio

De Zuidelijke Randstad heeft volgens de bestuurders alles in huis om een Europese topregio te zijn. De concentratie van bedrijven en kennisinstellingen in combinatie met de Rotterdamse haven is een krachtige mix. De kansen om te vernieuwen liggen in kruisbestuiving en samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheid.
Voor het opstellen van het transitieplan is de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin ingeschakeld. Met hem is deze routekaart voor een derde industriële revolutie in de Zuid-Hollandse regio uitgestippeld. Op vier terreinen: economie, energie, verbindingen en stad en omgeving.

Vernieuwen economie

Een nieuwe economie vraagt om een stevige ingreep in het vestigings- en innovatieklimaat voor bedrijven en instellingen. Zo moet er meer ruimte komen voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën, producten en innovaties. Denk daarbij aan een veldlaboratoria voor robotisering, 3d-printing en big dataprocessing.
In de delta van de Drechtsteden kan de scheepsbouw- en offshore industrie nieuwe impulsen geven aan 3d-printing en robotisering. In de Rotterdamse binnenstad moeten ook experimenteerruimtes komen voor innovaties in de maakindustrie.

Vernieuwen energie

In de regio zijn volop mogelijkheden voor het hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. Aardwarmte, zonne- en windenergie zijn kansrijk. Ook kan het energiegebruik in industrie, glastuinbouw en woonwijken efficiënter, en kan industriële restwarmte uit het havengebied beter benut worden. De bestuurders vinden wel dat die restwarmte duurzaam moet zijn.
Daarmee nemen ze een voorschot op de sluiting van kolencentrales en het afscheid van de petro-chemische industrie. Voor de Rotterdamse haven zijn dat nu nog twee belangrijke fundamenten.

Vernieuwen verbindingen

Goede verbindingen binnen en met de regio zijn basisvoorwaarden. Dat vergt een kwaliteitssprong in het railverkeer in de hele regio. Essentieel is dat de 'backbone' van de regio, het spoortraject Leiden - Den Haag - Delf - Schiedam - Rotterdam, viersporig wordt. Ook het openbaar vervoer binnen Rotterdam moet beter en er is behoefte aan nieuwe oeververbindingen.
Ook op de weg moeten de infrastructuur worden verbeterd. Dan gaat het om de Brienenoord-corridor, de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem, en de N57/59 op Voorne Putten en Goeree Overflakkee.
Rotterdam The Hague Airport is een hotspot zonder spoorverbinding. Zelfrijdend vervoer moet de bereikbaarheid gaan verbeteren.
Deze regio heeft ook de potentie om de digitale snelweg van Europa te worden. Inzet is een mondiale koppositie in handel, logistiek en handel met het digitaliseren van de haven en glastuinbouw.

Vernieuwen stad en omgeving

Het plan voorziet ook in een stedelijke regio met schone lucht, weinig milieuoverlast, veel groen en ruimte voor bewegen. Oude stadswijken moeten worden opgeknapt, en winkels en kantoren getransformeerd.
De bestuurders doen een beroep op premier Rutte om als Rijk ook te investeren in dit plan.