nieuws

Deze zomer meer controle op werktijden binnenvaart

Containerschepen in de binnenvaart worden de komende zomer strenger gecontroleerd door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) en de Zeehavenpolitie. Er wordt gekeken of de schippers het personeel aan boord niet te lang laten werken en of er genoeg mensen aan boord zijn.
Onderbemand varen vergroot volgens de ILT de kans op ongelukken, doordat bijvoorbeeld het personeel oververmoeid is. Daarnaast is het niet eerlijk ten opzichte van andere schippers die zich wel aan de regels houden.
Via de controles wil de ILT duidelijkheid krijgen of de binnenvaartsector zich aan de regels houdt.
De controles zullen vooral in het weekend en 's nachts worden gehouden, en er wordt ook vaker gecontroleerd.