nieuws

Rijkswaterstaat tevreden over retourbemaling Ketheltunnel

Dertien pijpen in kleine 'piramides' moeten voorkomen dat het land rondom de tunnel in de A4 tussen Schiedam en Delft gaat verdrogen of verzakken. Samen vormen ze een systeem van retourbemaling waarmee Rijkswaterstaat overtollig water uit het verdiepte deel van de tunnelbak pompt.
Het systeem kostte tussen de 1,5 en 2 miljoen euro en per jaar zal het enkele tonnen kosten. Dat is het volgens projectdirecteur Adrie Franken waard.
''Al het onderhoud en de aanlegkosten zijn over die hele lange periode goedkoper dan dat we een hele betonnen vloer in zouden moeten maken.''
Problemen
Al tijdens de bouw van het nieuwe stuk snelweg tussen Schiedam en Delft bleek dat ondanks de damwanden in de bouwput toch veel grondwater in de tunnelbak stroomt.
Om ervoor te zorgen dat de weg niet blank komt staan, wordt dat sinds het begin weggepompt naar de Nieuwe Waterweg.
Omwonenden van de nieuwe snelweg klaagden echter over het dalen van de grondwaterstand en verzakkingen. Daardoor zou schade ontstaan aan hun panden. Rijkswaterstaat zegde toe met een oplossing te komen.

Terug de grond in

Die oplossing was de retourbemaling. Het grondwater dat bij de tunnel door de damwanden omhoog komt, wordt via een uitgebreid buizenstelsel verderop weer onder het weiland op een diepte van bijna 40 meter teruggepompt.
Rijkswaterstaat verwacht dat hierdoor de grondwaterstand niet meer daalt en de veengrond dus niet uitdroogt en verzakt. De eerste resultaten zijn bemoedigend.
Klachten
Eerder al klaagde bewoners van Schiedam-Groenoord over het feit dat hun tuinen verzakken en muren scheuren.
Rijkswaterstaat heeft tot nu toe een aantal meldingen van schade binnen gehad. Met de bewoners wordt gekeken naar de oorzaak en een eventuele compensatie.