nieuws

Marathonsessie en motie-festijn bij slot politieke jaar

Met een recordaantal moties en een lange zit is het politieke jaar van Rotterdam afgesloten. De gemeenteraad heeft de voorjaarsnota aangenomen. Dat is een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar. Oppositie- en coalitiepartijen dienden in totaal 80 voorstellen in voor wijzigingen van de nota. Daarvan werden er 32 aangenomen.
De linkse oppositie verwijt de burgemeester en wethouders dat ze te weinig doen om de armoede in de stad te bestrijden. SP-raadslid Leo de Kleijn: "Dit college is het meeste rechtse college dat Rotterdam ooit heeft gehad en het meeste rechtse van Nederland.
Er is geen andere grote gemeente die zoveel bezuinigt op armoedebeleid juist in crisistijd en dat terwijl de armoede in deze stad juist toeneemt. Eén op de drie kinderen groeit op in armoede."
De coalitiepartijen ontkennen niet dat Rotterdam een stad is met veel mensen in de bijstand. Volgens hen is er geen extra geld nodig voor armoedebeleid, maar wel een extra handje om hen weer uit de bijstand te krijgen.

Verbetering Oud-Crooswijk

Een wandeling door de vele moties. Een SP-motie over het plan Oud-Crooswijk verzoekt het college om een plan op te stellen voor verbetering van de leefbaarheid in de wijk en uit te zoeken wat zo'n plan kost. De motie werd gesteund door PvdA, VVD, CDA en Partij voor de Dieren.

Roze

De motie '010 schaamt zich niet voor roze' van Leefbaar Rotterdam wil dat het college speciaal aandacht geeft aan jongeren die uit de kast willen komen en het sociale isolement waarin transgenders vaak terecht komen. De motie is mede ondertekend door D66, CDA, SP, VVD en GroenLinks.

Kafka

Met de motie 'Eén druk op de Kafka-knop' vraagt de VVD om een knop op de website te plaatsen waar mensen bureaucratische processen kunnen melden. De motie kreeg steun van D66 en Leefbaar Rotterdam.

Nieuwe metrolijn

In de motie 'Metro Kralingse Zoom-Rotterdam Zuid' pleiten VVD, GroenLinks, D66 en SP voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor een metrolijn tussen Kralingen en het Zuidplein. In maart maakte het college nog bekend dat de lijn er op korte termijn niet komt omdat die te duur zou worden.
Alle bovengenoemde moties hebben het gehaald in de raad. Net als de motie 'gezinskaart OV'. Een voltallige raad wil dat het college met de RET in gesprek gaat over de mogelijkheden van een gezinskaart voor het Rotterdams openbaar vervoer.

Walstroom

Veruit de meeste ingediende moties kregen te weinig steun. Zo is er een motie ingediend voor een onderzoek naar walstroom op de Wilhelminapier. Aangemeerde cruiseschepen kunnen daar dan op aansluiten om stroom af te tappen in plaats van met draaiende motoren de lucht te vervuilen. De motie haalde het niet.

Uitputtingsslag

De gemeenteraadsleden vinden de laatste vergadering vóór het zomerreces een uitputtingsslag. Maar het afhandelen van de waslijst aan moties hoort nou eenmaal bij het politieke spel.
VVD-raadslid Antoinette Laan: "Een begroting en een voorjaarsnota zijn de uitgelezen momenten om als oppositie je standpunten voor het voetlicht te werpen en een beetje invloed uit te oefenen. En dat doe je met moties."
In de Voorjaarsnota staan de plannen van het stadsbestuur voor de komende periode en de financiering. De totale jaarbegroting van de gemeente Rotterdam bedraagt 3,5 miljard euro.
De speelruimte voor een college is beperkt omdat de meeste uitgaven vastliggen. De vaste lasten gaan op aan sociale voorzieningen, onderwijs, openbare orde, verkeer en bestuur van de stad.

Meevaller

Toch kan voor het eerst in jaren het stadsbestuur weer extra geld uitgeven aan wensenlijstjes die niet eerder uitgevoerd konden worden, zonder eerst te bezuinigen op een andere post. Er is een meevaller van 50 miljoen euro.
Het college van Leefbaar, D66 en CDA investeert dit geld in sportverenigingen, een schone buitenruimte, een opknapbeurt voor Rotterdam-Oost, het opknappen van verloederde panden en de komst van een zelfstandig gymnasium op Zuid.
Raadslid Ronald Buijt benadrukt dat hij trots is op dit stadsbestuur, omdat het volgens hem niet in een ivoren toren zit, maar juist de straat opgaat.
Gemeenteraad en stadsbestuur zijn de komende zes weken met zomerreces.