nieuws

Drone-overlast agiteert Kinderdijkse bewoners

Molenbewoners in het beschermd werelderfgoed-natuurgebied Kinderdijk zijn de beelden schietende drone-overlast beu.
De gemeente Molenwaard, de provincie, Haaglandenbeheer en de landelijke politiedienst is door de 16 molenbewoners daarom verzocht luchtruimge- c.q. verbodsmaatregelen te nemen om de privacy, gemoedsrust en natuur-eerbiediging te waarborgen.
Pas in het najaar zal daar uitsluitseling op volgen, luidt de verwachting
Tot die tijd spreken de geagiteerde bewoners de al dan niet professioneel werkende drone-camera-lieden op hun gedrag aan en wordt ze vriendelijk doch dringend verzocht hun irritatiewek te stoppen en de apparatuur buiten het Werelderfgoed te laten zoemen, darren en karren.
Jack Kerklaan toog naar Kinderdijk en trof daar bij z'n molen de volgende bewonerswoordvoerder aan.......