nieuws

Rotterdam Volleybal vraagt gemeente om 12.500 euro

ARBO Rotterdam Fusion
ARBO Rotterdam Fusion
De stichting Rotterdam Volleybal, waarin het eredivisieteam van ARBO Rotterdam Fusion al vijf seizoenen is ondergebracht, heeft de gemeente Rotterdam om een bijdrage van 12.500 euro gevraagd om tot een kostendekkende begroting te komen. De stichting hoopt een bijdrage te ontvangen om het eredivisievolleybal in de stad voort te kunnen zetten.
Sinds het voorjaar van 2015 is de bijdrage van Rotterdam Topsport aan het eredivisievolleybal komen te vervallen als gevolg van bezuinigingen. Rotterdam Volleybal heeft nog geen businessclub rondom Fusion kunnen realiseren die de begroting volledig dekt en vraagt daarom de gemeente om hulp.
Met het geld kan een vervolg worden gegeven aan de uitvoering van het beleidsplan 2015-2020. In dat plan probeert Rotterdam Volleybal onder meer een breder draagvlak te vinden in de regio Rotterdam door een partnerschap aan te gaan met verenigingen uit de regio. Stichting Rotterdam Volleybal wil een duurzame samenwerkingsstructuur opzetten op het gebied van breedtesport en topsport om maatschappelijke initiatieven te kunnen ontplooien.
De stichting wil volleybal zichtbaarder maken op scholen en in de wijken om deelname aan de sport te vergroten. Het eredivisieteam van Fusion krijgt in het plan een nadrukkelijke maatschappelijke rol.
Voor 1 augustus 2016 zal de stichting een oordeel vormen over de financiële haalbaarheid van het eredivisievolleybal en vervolgens voor 1 september 2016 een besluit nemen over het voortzetten van de licentieaanvraag voor het seizoen 2016-2017.