nieuws

Martelaars herdacht tijdens drukke bedevaart Brielle

brielle
brielle
Het Bisdom Rotterdam verwacht zaterdag ruim duizend mensen voor de Nationale Bedevaart in Brielle. Er wordt stilgestaan bij de dood van de Martelaren van Gorcum.
Dat waren katholieke priesters uit Gorinchem die in 1572, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, door de protestantse geuzen in het toenmalige Den Briel werden vermoord.
In de kloosterkerk in Brielle opende bisschop Hans van den Hende om 11.00 uur de Heilige Deur. Daarna is er een mis.
Zaterdagmiddag is er een rozenkransgebed en wordt biddend langs de kruiswegstaties gelopen. De dag wordt afgesloten met een vesperdienst en de pelgrimszegen.