nieuws

Start-ups kunnen hun innovatie bij Rotterdammers testen

Verkeersonderneming
Verkeersonderneming
Rotterdam Mobility Lab investeert € 25.000 in start ups met potentie
Het Rotterdam Mobility Lab (RML) biedt maximaal 10 start-ups een locatie met echte Rotterdammers die hun concept testen en helpen verbeteren. Daarnaast investeert RML €25.000,- per start-up voor de realisatie van deze tests. Het doel is ruimte te geven aan nieuwe en innovatieve ideeën rondom smart mobility. Initiatieven die een bijdrage leveren aan slimmere en schonere mobiliteit voor iedereen kunnen zich tot en met 18 augustus 2016 aanmelden. RML is een initiatief van De Verkeersonderneming die werkt aan een betere bereikbaarheid van de Rotterdamse regio.

Rotterdam Mobility Lab

Om de stad en regio innovatief en duurzaam bereikbaar te houden, juist ook op de lange termijn, wordt ingezet op veelbelovende start-ups. Deze start-ups moeten wel aan de slag en een innovatief product of dienst hebben die ze vanaf oktober 2016 willen bewijzen in een pilot. Voor deze pilots werft Rotterdam Mobility Lab Rotterdammers die kritisch zijn én bereid om producten of diensten te testen.
RML is een initiatief van De Verkeersonderneming. In De Verkeersonderneming werken het Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Metropoolregio Rotterdam Den Haag samen aan een betere bereikbaarheid van de Rotterdamse regio. RML wordt verder ondersteund door de NS, Rotterdam The Hague airport, KPN en Innovation Quarter.

Doelgroep
Start-ups en spin offs van bestaande bedrijven die:
* een concept aan het ontwikkelen zijn dat op een innovatieve manier bijdraagt aan slimmere schonere mobiliteit;
* reeds een prototype van hun concept hebben ontwikkeld en dit willen testen in een pilot;
* tussen oktober 2016 en april 2017 een pilot kunnen uitvoeren in de regio Rotterdam met ‘echte’ gebruikers.

Planning

Start-ups kunnen zich inschrijven tot en met 18 augustus 2016. 1 september worden de 10 start-ups geselecteerd die van oktober 2016 tot en met april 2017 de kans krijgen om pilots uit te voeren. In mei 2017 vindt vervolgens een evenement plaats met investeerders en potentiële klanten waarop de start-ups zichzelf kunnen presenteren.

Website

Meer informatie en aanmelden als start-up kan via de website: www.rotterdammobilitylab.nl.

Over De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming is de uitvoeringsorganisatie voor het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de regio Rotterdam. De Verkeersonderneming is de samenwerkingsorganisatie van gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat. VNO-NCW, Deltalinqs, Kamer van Koophandel Rotterdam, EVO, TLN, provincie Zuid-Holland, gemeente Nissewaard en politie Rotterdam-Rijnmond zijn de belangrijkste adviseurs. Het doel is het bereikbaar maken en houden van de stad, haven en regio Rotterdam door slim gebruik van het huidige asfalt, Slim Reizen en Slim Werken.
****** Ingezonden mededeling ******