nieuws

Dordtse aanpak overlast lijkt te werken

De aanpak van overlast en criminaliteit in het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt in Dordrecht lijken te werken. Onderzoek van de gemeente wijst uit dat veel problemen worden veroorzaakt worden door spijbelende jongeren.
In het Lijnbaan gebied is het schoolverzuim twee keer zo groot als in de rest van de stad. Ook blijkt één op de vijf jongeren van 18 tot 23 jaar voortijdig (dus zonder diploma) het onderwijs te verlaten. "Dat is gewoon slecht", vindt burgemeester Arno Brok.
Het Bureau Leerplicht van de regio Zuid-Holland Zuid is gevraagd om hier extra aandacht aan te geven. "Al vind ik dat jongeren primair verantwoordelijk zijn en ook hun ouders hierin een rol moeten spelen", zegt Brok.
Politiecijfers
De problemen in beide wijken verschillen behoorlijk. "Hier in de Vogelbuurt worden vooral problemen op straat ervaren", zegt wethouder Rinette Reynvaan; "al komt het gevoel van onveiligheid niet overeen met wat je ziet in politiecijfers."
Joke Kajim, van de politie, ziet dat ook: "Als mensen ergens géén melding van doen, dat zie je dat ook niet in onze cijfers terug. Wat ons vooral interesseert is waarom mensen zich zo onveilig voelen. Als we dat weten, kunnen we veel gerichter werken."
Nulmeting
In maart is een enquête gehouden in het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt. Die wordt beschouwd als een zogeheten nulmeting. Na een tijdje wil de gemeente Dordrecht de enquête één of meer keren herhalen, om te zien of de aanpak echt werkt.
Toch meent de gemeente dat er al een positieve trend is ingezet. Er zouden minder misdrijven, minder (uitkerings)fraude en minder meldingen van overlast zijn dan anderhalf jaar geleden. Maar bewoners merken daar weinig van, zo blijkt uit de enquête.
Huisbezoeken
Een speciaal handhavingsteam legde huisbezoeken af bij overlastgevers en soms ook hun familie en vrienden. De Sociale Dienst Drechtsteden onderzocht of 59 mensen wel recht hebben op een uitkering. In 34 gevallen werd die stopgezet.
Dordrecht zegt samen met politie, woningcorporaties en andere instanties onverdroten voort te gaan met de ingezette aanpak. "In de omgeving van de Colijnstraat was dat een succes en dat willen we hier ook bereiken", zegt Reynvaan.