DELTALINQS

Bart Leenders (Neste) benoemd tot 41ste Havenman van het Jaar

De Stichting Havenman/vrouw van het Jaar in Rotterdam heeft Bart Leenders, vicepresident productie Renewable Products bij Neste, gekozen tot Havenman van het Jaar 2021. Leenders is verrast door de keuze en voelt zich ook enigszins bezwaard, omdat hij het werk als een teamprestatie ziet. Hij heeft er dan ook eerst een nachtje over moeten slapen voordat hij de benoeming accepteerde. Maar inmiddels begrijpt hij dat het ook een kans is om de verduurzaming van de Rotterdamse haven verder op de kaart te zetten.
Neste is een van oorsprong Fins bedrijf, dat inmiddels wereldwijd opereert en de grootste producent van hernieuwbare diesel is. In Rotterdam is het concern sinds 2011 gevestigd op het uiterste puntje van de Maasvlakte. In de raffinaderij worden louter hernieuwbare brandstoffen geproduceerd, waarbij geen aardolie wordt gebruikt. Bij de consument is het concern bekend van de Neste My renewable diesel, die bij meer dan 100 tankstations verkrijgbaar is.
De onderneming wil een voortrekkersrol spelen in de voor de haven van Rotterdam cruciale energietransitie. Het maakt hernieuwbare diesel voor de auto, biokerosine voor de luchtvaart en grondstoffen voor de chemie. En gebruikt daarvoor onder meer afvalstoffen uit de vleesverwerkende industrie en de cosmetica-industrie. De ingredienten worden wereldwijd ingezameld.
Leenders: "Voorheen heetten we Neste Oil, maar die naam hebben we een aantal jaar geleden wereldwijd op dezelfde dag met hijskranen van de gevels gehaald. Wij geloven in een toekomst zonder aardolie, zonder fossiele brandstoffen. En het mooie is dat het vliegtuig of de vrachtauto niet merkt of de brandstof uit aardolie of uit onze grondstoffen komt."
Betrokkenheid
Aanleiding voor de onderscheiding van Havenman van het Jaar 2021 is de betrokkenheid van Bart Leenders bij een reeks van investeringen van Neste in Rotterdam. Eind vorig jaar nam het bedrijf voor 258 miljoen euro de raffinaderij van ‘buurman’ Bunge over. Die gaat een belangrijke rol spelen in het reinigen en voorbehandelen van de grondstoffen.
In april kondigde het een investering van 190 miljoen euro aan in de uitbreiding van de huidige raffinaderij voor de productie van biokerosine. Kort daarop werd bekend dat Neste in Rotterdam een tweede raffinaderij wil bouwen, waarmee een bedrag van 1,5 miljard euro gemoeid is. Van het laatste project wordt de definitieve investeringsbeslissing begin volgend jaar verwacht.
Wie over de Maasvlakte rijdt, kan de borden voor het bouwverkeer naar het toekomstige bouwterrein al zien staan. "Ik ben er zelf enorm trots op dat Rotterdam als locatie is gekozen. We willen het beste voor Neste en dat is Rotterdam. Als die raffinaderij er straks staat vermijden we vanaf 2025 zo'n 3,5 miljoen ton CO2 per jaar in het verkeer, en dat is bovenop de 3,5 miljoen ton die we nu al in onze raffinaderij besparen. Samen is dat bijna de hele opgave die we in Nederland als klimaatdoel voor mobiliteit hebben gesteld. "
Deltalinqs
Bij de benoeming van Bart Leenders is ook meegewogen dat hij zich niet alleen inzet voor zijn eigen bedrijf, maar ook voor het bredere belang van de Rotterdamse haven. Hij vertegenwoordigt de sector renewables in het bestuur van havenondernemingsvereniging Deltalinqs en is voorzitter Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen (NVDB), die ook een aantal leden in Rotterdam heeft.
Leenders wordt dan ook als een echte verbinder gezien. Zelf zegt hij daar over: "Ik ben ervan overtuigd dat je alleen met samenwerking ergens kan komen, als team, maar ook buiten het bedrijf. Ja zelfs met je concurrenten kun je samen meer bereiken dan alleen."
Annet Koster
Bart Leenders is de 41ste havenprominent op rij die de sinds 1981 bestaande onderscheiding, destijds ingesteld door de voormalige Rotterdamse havenpersclub Kyoto, krijgt uitgereikt. Hij wordt de opvolger van Annet Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), de nog fungerende Havenvrouw van het Jaar 2020.
De traditie wil dat de onderscheiding wordt uitgereikt op een feestelijke bijeenkomst op de tweede maandag van het nieuwe jaar, in het bijzijn van oud-Havenmannen en -vrouwen, havenautoriteiten, leden van de havengemeenschap en vertegenwoordigers van de media. In verband met Covid-19 wordt dit evenement uitgesteld tot de tweede maandag van april, te weten 11 april.
Leenders: "Ik wil de onderscheiding gebruiken om te vertellen hoe belangrijk de Rotterdamse haven is, niet alleen voor de economie maar ook voor de verduurzaming van Nederland. En met name dat laatste blijft weleens onderbelicht. Wij leveren een belangrijke rol aan de verduurzaming van het verkeer en de chemie, maar er zijn hier ook bedrijven die ervoor zorgen dat we ons huis kunnen isoleren waardoor we thuis energie besparen."
De Stichting Havenman/vrouw van het Jaar bestaat uit een bestuur van vier voormalige leden van Havenpersclub Kyoto, zijnde onafhankelijke journalisten, de drie laatst gekozen Havenmannen, het laatstgekozen Jong Haventalent en drie sponsoren van de Stichting Havenman/vrouw van het Jaar.