nieuws

Te veel studenten falen op Hogeschool Rotterdam

Te veel studenten op de Hogeschool Rotterdam haken vroegtijdig af en te weinig halen op tijd hun diploma. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2015 van de hbo-instelling.
Volgens afspraken met het Ministerie van Onderwijs moet 65 procent van de studenten binnen vijf jaar een diploma halen. Bij de Hogeschool Rotterdam is dat nog geen 54 procent; een verslechtering ten opzichte van een jaar eerder.
Volgens voorzitter Ron Bormans van het College van Bestuur komt dat omdat vooral de groeiende groep mbo-instromers het steeds moeilijker heeft.
De laatste jaren zijn de afstudeereisen zwaarder geworden en is het niveau van de opleidingen op de Hogeschool Rotterdam gestegen. Mbo'ers kunnen dat niet altijd bijbenen.
"Ik vergelijk het als wielerliefhebber vaak met een wielrenwedstrijd: we laten een grote groep een berg op fietsen en als ze bijna boven zijn verleggen we de finish," aldus Bormans.
Eisen
Bovendien worden te weinig gerichte eisen gesteld aan mbo'ers die een hbo-opleiding willen gaan volgen. "Je kunt bijvoorbeeld hbo-verpleegkunde studeren met een mbo-diploma elektrotechniek, maar dan wordt een diploma halen nagenoeg onmogelijk."
Bormans vraagt al langere tijd aandacht voor dit probleem. Hij is hierover in gesprek met de ROC's en met minister Jet Bussemaker van Onderwijs.
Subsidiekorting
De Hogeschool Rotterdam hangt een subsidiekorting van 3,6 miljoen euro boven het hoofd, omdat de prestatieafspraken niet zijn gehaald.
Bestuursvoorzitter Bormans verwacht dat de minister die korting niet doorvoert omdat zij begrip zal hebben voor de situatie en de inspanningen van de hogeschool om toch het studieresultaat omhoog te krijgen.