ROTTERDAM

Regio Rotterdam gedwongen om nog eens 500 asielzoekers onderdak te bieden: 'Voelt als tik op de neus'

asielzoekers komen aan bij de crisisopvang in Gorinchem | © Dries de Swart - GP-buro
Het demissionaire kabinet heeft bepaald dat in de regio Rotterdam acute noodopvanglocaties voor vijfhonderd asielzoekers moeten komen. Het is nog niet duidelijk in welke gemeente ze ondergebracht gaan worden. Burgemeester Aboutaleb: "Alsof wij onwillig zijn. Integendeel zelfs!"
Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er vanwege de 'noodsituatie geen andere mogelijkheid meer is'. De betrokken gemeenteraden hebben niets over het besluit te zeggen en kunnen het ook niet terugdraaien.
De aanwijzing van de staatssecretaris is gericht aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De betrokken burgemeesters gaan zo snel mogelijk in conclaaf over de plek van de opvanglocatie. Het kunnen ook meerdere locaties worden, verdeeld over de regio. Het is de bedoeling om zo spoedig mogelijk de opvang klaar te hebben.
"De aanwijzing voelt als een tik op de neus", zegt burgemeester Aboutaleb. "Alsof wij onwillig zijn. Integendeel. In de afgelopen maanden heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond coöperatief meegewerkt aan het huisvesten van enkele honderden statushouders in de regio. Al jaren hebben wij in goede samenwerking de huisvestingsopgave van asielzoekers en statushouders met het Rijk opgepakt, maar deze manier van doen voelt als een onterechte tik op de neus."

Huidige opvang

In onder meer Rotterdam en Vlaardingen worden nu al vluchtelingen op een riviercruiseschip opgevangen. In Rotterdam zijn dat er negentig. Het gaat om een tijdelijke maatregel.
De locaties zijn gekozen omdat ze volgens het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) snel beschikbaar zijn. Het COA gaat daar met de aangewezen gemeenten over in gesprek. Ook is rekening gehouden met "enige spreiding over het land".
Voor het einde van het jaar zijn er 2000 extra plekken nodig. Of dat met de nu aangewezen gemeenten wordt gehaald, staat niet vast. "Het valt niet uit te sluiten dat mogelijk binnenkort ook aan andere gemeenten een aanwijzing gegeven zal worden", kondigt Broekers aan.
Eerder was al bekend dat Gorinchem een noodopvanglocatie krijgt. Enschede en Alkmaar zijn ook bezig met een opvangplek. Het kabinet heeft ook Venray aangewezen.

Asielinstroom toegenomen

Gemeenten en provincies hebben de afgelopen maanden duizenden extra opvangplekken geregeld en meer dan 10 duizend woningen voor mensen met een verblijfsvergunning aangewezen. Broekers noemt dat "een grote prestatie" waar zij "erg dankbaar" voor is. Maar het is niet genoeg, zegt ze.
De asielinstroom is in de loop van dit jaar toegenomen doordat de coronareisbeperkingen deels zijn opgeheven. Ook komen er meer asielzoekers naar Nederland in het kader van gezinshereniging. Daarnaast zijn er meer dan 2000 Afghaanse evacués opgevangen.
Ondertussen zitten er in de asielopvang al meer mensen dan gepland. Broekers zegt dat er nog 12 duizend vergunninghouders door zouden moeten stromen naar een woning in een gemeente. Ook is het lastig om mensen die geen recht hebben op verblijf in Nederland uit te zetten.