nieuws

Wethouder krijgt tik op de vingers voor beleid rond thuisonderwijs

De Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge heeft de privacy geschonden van kinderen die van hun ouders thuisonderwijs krijgen. Dat vindt de Rotterdamse kinderombudsman.
Een aantal ouders diende vorig jaar klachten in. Ze waren erachter gekomen dat wethouder De Jonge hun kinderen had laten screenen, onder andere bij het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Raad voor de Kinderbescherming. De informatie die daaruit kwam deelde hij met de gemeenteraad.

'Screening had niet gemogen'

De kinderombudsman vindt dat De Jonge de screening niet had mogen uitvoeren. Ook had hij de informatie niet mogen delen met anderen. Ouders die hun kinderen thuisonderwijs geven doen dat meestal in verband met een religieuze overtuiging of levensbeschouwing. Onder bepaalde omstandigheden mag dat.
De gemeente Rotterdam heeft haar beleid rond thuisonderwijs begin 2015 aangescherpt. Rotterdam vindt thuisonderwijs onnodig en onwenselijk, omdat er veel schoolkeus is in de stad en omdat er geen controle op thuisonderwijs is.
De gemeente wil onder meer dat de ouders komen praten. Doen ze dat niet, dan dreigt een proces-verbaal en wordt er een melding gedaan bij de Raad voor de Kinderbescherming.
De woordvoerder van de gemeente laat in een reactie weten dat voor De Jonge het belang van het kind altijd het zwaarst weegt. "Als de rechten van kinderen in gevaar zijn, mogen privacyregels worden geschonden", is de mening van de wethouder.