nieuws

Rotterdamse haven slaat minder goederen over

Haven van Rotterdam
Haven van Rotterdam © Tom van Vark
De overslag in de haven van Rotterdam is in het eerste
halfjaar met 3 procent afgenomen tot ruim 229 miljoen ton. De hoeveelheid verwerkte olieproducten is volgens het Havenbedrijf Rotterdam wel redelijk op peil gebleven. De daling zit hem vooral in de afhandeling van kolen,

ertsen en containers.
Van droog massagoed werd 9,9 procent minder overgeslagen dan een jaar eerder. Hierbij speelde mee dat de Europese staalproductie achterblijft doordat China goedkoop staal op de markt dumpt. Daarnaast passeerden 2,3 procent minder containers de haven, mede door een verminderde export naar China en Brazilië.
Ook de overslag van nat massagoed, zoals olieproducten, nam iets af: min 1,1 procent. Maar het volume bevindt zich nog steeds op een ,,historisch''
zeer hoog niveau. Dat laatste komt vooral doordat de olieprijzen de laatste tijd erg laag zijn. Raffinaderijen kunnen daardoor flinke marges maken.
Het totale marktaandeel van Rotterdam nam met 0,3 procent toe. Het havenbedrijf verwacht dat de overslag in heel dit jaar dicht in de buurt van die in 2015 gaat uitkomen. Vorig jaar was nog sprake van een stijging
van een kleine 5 procent.
De prestaties van de Rotterdamse haven staan in contrast met die van Antwerpen. De belangrijkste haven van België zag de overslag in de eerste zes maanden juist met 3,6 procent toenemen tot ruim 108 miljoen ton.
Daarmee zijn de Belgen hard op weg om hun recordjaar 2015 te overtreffen.
Het Havenbedrijf Rotterdam meldde donderdag ook dat de eigen omzet in het eerste halfjaar op een kleine 337 miljoen euro is uitgekomen, vrijwel gelijk aan een jaar eerder. Het nettoresultaat liep door een eenmalige
kostenpost met 26 miljoen euro terug tot een kleine 97 miljoen euro.