nieuws

Ook Deutsche werkt mee aan compensatie swaps

Rechter (archieffoto)
Rechter (archieffoto)
Ook Deutsche Bank werkt mee aan de compensatieregeling voor mkb'ers met rentederivaten of swaps die onlangs door een onafhankelijke commissie werd voorgesteld. Dat meldde de bank donderdag.
Toezichthouder AFM reageerde verheugd.
Eerder gaf de bank nog aan zich te beraden op de voorstellen. ING, ABN AMRO, SNS, Van Lanschot en Rabobank stemden onlangs al wel in. De geboden
oplossing maakt het voor klanten die de afgelopen jaren ongeschikte rentederivaten kochten makkelijker om compensatie te krijgen. Deutsche Bank hoopt het dossier op deze manier af te sluiten.
Toch is de zogeheten swapaffaire hiermee nog niet helemaal klaar voor het financiële concern. Deutsche Bank moet zich binnenkort waarschijnlijk nog voor de rechter verantwoorden voor de schade die klanten van de bank met de aankoop van de ingewikkelde financiële producten hebben geleden. Claimorganisatie Swapschade van Pieter Lakeman werkt namens vijf
gedupeerden aan een dagvaarding, die medio augustus klaar moet zijn. Het gaat om een claim van in totaal 2 miljoen tot 5 miljoen euro, werd donderdag eerder op de dag bekend.
Veel ondernemers uit het mkb gingen afgelopen jaren het schip in door rentederivaten af te sluiten. De banken boden hen een soort verzekering aan die ze moest beschermen tegen de effecten van rentestijgingen. De laatste jaren ging de rente echter vooral sterk omlaag, waardoor ondernemers met hoge kosten werden geconfronteerd.
Swapschade liet eerder al weten geen genoegen te nemen met de compensatieregeling, onder meer omdat de voorgestelde vergoedingen te laag zijn. Lakeman vertegenwoordigt nog 115 andere gedupeerden die hopen op een ruimere vergoeding van de andere betrokken banken.
Hoeveel alle gedupeerden volgens de voorgestelde compensatieregeling precies vergoed kunnen krijgen, is overigens nog niet bekend. Dat verschilt ook per geval. De commissie die met de oplossing kwam, schatte het totaal aan vergoedingen van alle banken samen onlangs op zeker meer dan 1 miljard euro.