nieuws

Dordrecht mag school Doelesteyn slopen

De voormalige school Doelesteyn, aan het Stek in Dordrecht, mag gesloopt worden. Dit heeft de Raad van State dinsdag bepaald. De gemeente wil snel met de sloop beginnen, maar gaat eerst de omwonenden informeren en voorbereidingen treffen.
Actiegroep De Klovenier, die de sloop wil tegenhouden, kreeg eerder al ongelijk van de rechtbank. Er loopt nog een zogeheten bodemprocedure bij de Raad van State, maar de gemeente hoeft met sloop niet te wachten op de uitkomst daarvan.
"De sloopkogel gaat er pas in, als de gebouwen rijp voor de sloop zijn. Zo moeten er inpandig installaties worden verlegd. Daar zijn we pas na de zomervakantie mee klaar. De sloop moet wel gebeuren voor aanvang van het winterslaapseizoen van de vleermuis", zegt een woordvoerder van de gemeente.
Vleermuizen
De tegenstanders van sloop maakten zich niet alleen ongerust over vleermuizen. Ze gaven ook herhaaldelijk aan dat de leegstaande gebouwen beter kunnen worden hergebruikt. Het laatste formele argument was dat sloop het Beschermd Stadsgezicht zou aantasten.
De Raad van State wijst dat laatste argument van de hand, omdat het 'gat' in de stad slechts tijdelijk is en de gemeente een zorgvuldige belangenafweging gemaakt heeft. Eerder sprak ook de voorzieningenrechter in Rotterdam dat oordeel uit.
Parkeerterrein
Dordrecht wil de vrijkomende ruimte inrichten als tijdelijk parkeerterrein. Dat is nodig omdat er aan de oostkant van de Dordtse binnenstad een tekort aan parkeerplaatsen is en het plan voor de bouw van een parkeergarage aan het Kromhout gesneuveld is.
Tegenstanders bestrijden de noodzaak van extra parkeerplaatsen, maar de Raad van State noemt het "aannemelijk dat daar behoefte aan is". Dordrecht heeft beloofd om binnen vijf jaar met een plan te komen voor nieuwe bebouwing. De Raad acht dat redelijk.