LEGER DES HEILS

Rotterdam moet van rechter opnieuw om tafel over zorgtarieven

Archieffoto
Archieffoto © Rijnmond
De gemeente Rotterdam moet opnieuw in gesprek met vijf zorgaanbieders over de zorgtarieven tussen 2023 en 2031. Volgens de rechtbank Rotterdam heeft de gemeente de aanbestedingsprocedure niet zorgvuldig doorlopen.
Het Leger des Heils, Parnassia, Timon, CVD en Pameijer waren het niet eens over de manier waarop Rotterdam de procedure had gedaan. Ze waren bang dat ze als gevolg van de nieuwe tarieven miljoenen per jaar miljoenen euro's moeten bijleggen. Volgens de instellingen maakte Rotterdam gebruik van allerlei verschillende onderzoeken om tot de voor de gemeente gunstige tarieven te komen. Een duidelijke lijn in het waarom was niet te ontdekken.
De rechter was het eens met de zorgaanbieders. "De gemeente heeft met de publicatie van verschillende documenten stukje bij beetje (wat meer) inzicht gegeven in de wijze waarop de tarieven tot stand zijn gekomen. Dat neemt niet weg dat, zoals de zorgaanbieders terecht betogen, de gemeente een groot aantal bronnen heeft gebruikt zonder dat duidelijk is welke bronnen wanneer, waarvoor en in welke mate zijn gebruikt."

'Niet zorgvuldig, niet voldoende transparant'

Ook vindt de rechter dat de gemeente tijdens de mondelinge behandeling op haar vragen geen duidelijk antwoord heeft kunnen geven. "Dit alles leidt tot het oordeel dat de gemeente bij het vaststellen van de tarieven niet zorgvuldig en niet voldoende transparant is geweest en haar informatieplicht heeft geschonden."
De vijf zorgaanbieders, die 75 procent van de markt afdekken, zeggen dat ze het met vastgestelde tarief niet uitkomen. Tijdens de zitting maakten ze ook onderbouwd duidelijk waarom ze tekorten vrezen. Dat was voor de rechter voldoende om de partijen aan te moedigen om tot een vergelijk te komen. Ook oordeelde ze dat de gemeente van de zorgaanbieders en hun personeel een te hoge productiviteit verwacht. Dat komt mede doordat tussen partijen discussie is over reistijd en ziekteverzuim. De rechter noemde de argumenten van de gemeenten om een hoge productiviteit te eisen niet steekhoudend.

Reactie

De vijf zorgaanbieders zijn blij met het vonnis. "De rechter oordeelt dat de verhouding tussen de tarieven en de beoogde kwaliteit van zorgverlening niet reëel is. Dit betekent dat de gemeente de aanbestedingsprocedure voor wmo in de huidige vorm niet mag voortzetten. De gemeente wordt door de rechter terugverwezen naar de tekentafel om alsnog te komen tot goede, ofwel reële tarieven. De zorgorganisaties en de gemeente Rotterdam werken al lange tijd goed samen. We hebben er dan ook vertrouwen in dat de gemeente vanaf 2023 en in de verdere toekomst reële tarieven zal bieden."
Wethouder Christine Eskes heeft dinsdag aan het einde van de dag deze brief als reactie aan de Rotterdamse gemeenteraad gestuurd.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp: +3197012113165 of mail: nieuws@rijnmond.nl!