nieuws

Vergeten Verhalen: boomstamboot uit ijzertijd

Een onooglijk stuk verschrompeld hout is een belangrijk item in de collectie van het Maritiem Museum in Rotterdam. Het verhaal erachter verklaart waarom het stuk hout museumstuk is geworden. Het is één van oudste stukken in de collectie.
"Het is eigenlijk een onaanzienlijk, verschrompeld, verdroogd stuk hout van ongeveer een meter lang en zestig centimeter breed", vertelt Jeroen ter Brugge van het
.
Het is een deel van een prehistorische boomstamboot, opgegraven in 1920 in Rotterdam.
Direct is duidelijk dat het om iets zeldzaams gaat en de toenmalig directeur van het Maritiem Museum komt meteen in actie.
Onervaren
Nederland heeft dan nog nauwelijks en er is geen ervaring met het opgraven van dit soort eeuwenoude vondsten. "Het heeft zeker een half jaar bloot gelegen terwijl het nat gehouden had moeten worden. Toen ze het eenmaal lichtten, brokkelde het meteen af".
Er is besloten om dan maar een deel mee te nemen naar het museum. Er is in die tijd ook nog weinig bekend over het conserveren. "Ze hebben het met petroleum ingesmeerd", aldus Ter Brugge.
Door de manier waarop in 1920 met de historische vondst is omgegaan, heeft het Maritiem Museum nu een onooglijk stuk hout met een prachtig verhaal.
Onderzoek
Het museum kijkt samen met het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam naar het verhaal erachter. Uit onderzoek blijkt dat het gebied waar de boomstamboot is opgegraven onderdeel is geweest van een relatief dicht bevolkt ijzertijdlandschap.
De boot is ongeveer uit de vierde/vijfde eeuw voor het jaar nul. In de ijzertijd zijn er nog geen wegen, alle vervoer gaat over water. Jeroen ter Brugge: "We hebben met deze vondst het containerschip van de ijzertijd te pakken".