nieuws

Roland Vonk terug op Radio Rijnmond

Roland Vonk
Roland Vonk
Roland Vonk is binnenkort weer op Radio Rijnmond te horen. De kantonrechter in Rotterdam heeft maandag uitspraak gedaan over het arbeidsgeschil tussen RTV Rijnmond en Vonk.
geeft de kantonrechter aan dat hij van oordeel is dat Roland Vonk verwijtbaar heeft gehandeld richting RTV Rijnmond.
Maar de kantonrechter is van mening dat het verwijtbare gedrag in dit geval niet tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst leidt, omdat Vonk tijdens zijn schorsing al door RTV Rijnmond tijdelijk financieel was gekort.
Uiteraard respecteert RTV Rijnmond de beschikking van de kantonrechter waar deze de schorsing heeft opgeheven. Roland Vonk zal zijn programma’s dan ook binnenkort weer hervatten.
RTV Rijnmond beraadt zich nog wel over een beroepsmogelijkheid waar het gaat over de interpretatie van de cao waarbij een opgelegde financiële sanctie volgens de kantonrechter, ontslag zou uitsluiten.