nieuws

CPB: brexit remt groei Nederlandse economie

Vlag Groot Brittannië
Vlag Groot Brittannië
De Nederlandse economie groeit door de brexit waarschijnlijk iets minder snel dan gedacht. Dat blijkt uit de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) die dinsdag zijn vrijgegeven.
Dit jaar groeit de Nederlandse economie naar verwachting nog met 1,7 procent. Volgend jaar is dat 1,6 procent. Begin juni, voor het Britse referendum over uittreding uit de Europese Unie, voorzag het voornaamste economische adviesorgaan van het kabinet voor 2016 nog een groei van 1,8 procent. Voor 2017 werd toen nog uitgegaan van een plus van 2,1 procent.
Het CPB blijft wel positief over het onderliggende herstel van onze economie. Dat zet naar verwachting gewoon door. Maar de onzekerheid rondom de brexit brengt wel een aantal tijdelijke effecten met zich mee. Nederland wordt hierdoor als kleine, open economie en handelsland relatief hard geraakt.
Zo zullen de consumptie en investeringen op korte termijn minder sterk toenemen. Ook denken de rekenmeesters dat de handel met het Verenigd Koninkrijk komende tijd wat zal afnemen. De verwachting is ook dat bedrijven vanaf de tweede helft van dit jaar voorzichtiger zullen zijn met het aannemen van personeel. Hierdoor valt de werkgelegenheidsgroei volgend jaar terug en blijft de werkloosheid stabiel.
De brexit is overigens niet de enige factor die de economie remt. Ook het recente besluit om de gaskraan verder dicht te draaien draagt daaraan bij.
De inflatie in Nederland blijft voorlopig, met 0 procent dit jaar en 0,5 procent volgend jaar, ook heel laag. De koopkracht van werkenden verbetert volgend jaar naar verwachting met 1,1 procent. Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden gaan er dan waarschijnlijk wel op achteruit, met respectievelijk 0,1 en 0,7 procent.
Over de overheidsfinanciën is het CPB wat positiever dan bij de vorige raming. Nu wordt uitgegaan van een daling van het begrotingstekort van 1,2 procent dit jaar naar 0,6 procent volgend jaar. De belastinginkomsten zijn de laatste tijd snel toegenomen, vooral die van de vennootschapsbelasting.