nieuws

FNV stelt snelle aanpak ongelijkheid voor

FNV
FNV
FNV wil dat het kabinet snel met maatregelen komt om de ongelijkheid aan te pakken tussen mensen met de laagste inkomens en de beter betaalden. De vakbond pleit onder meer voor een eenmalige extra verhoging van het wettelijk minimumloon, om werkende armen een inkomensverbetering te bezorgen.
Een ander mogelijk voorstel van de FNV is om eerdere belastingverzwaringen voor senioren en uitkeringsgerechtigden terug te draaien. Ook wil de bond dat er meer wordt gedaan om de werkloosheid terug te dringen.
Uit de economische ramingen die het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag naar buiten bracht blijkt dat gepensioneerden en mensen met een uitkering er volgend jaar op achteruitgaan in hun koopkracht. Andere groepen gaan er dan nog wel op vooruit. ,,De ongelijkheid wordt hierdoor alleen maar groter'', aldus FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin.
Het geld voor de voorgestelde maatregelen is er, benadrukt de bond verder. FNV stelt dat financiering onder meer kan worden gevonden in de te verwachte financiële meevallers in de Rijksbegroting van 2017. Ook zou er volgens FNV best nog meer geld weggehaald kunnen worden bij de hogere inkomensgroepen en bij grote multinationals. FNV is al langer voorstander van de invoering van een zogenoemde dagobertducktaks voor de hoge inkomens en een hogere winstbelasting in het bedrijfsleven.
Ook seniorenorganisatie ANBO verwacht snel herstelmaatregelen van het kabinet. ,,Het CPB bevestigt wat gepensioneerden al vreesden'', stelt directeur Liane den Haan. ,,Al sinds 2008 leveren gepensioneerden inkomen in terwijl de kosten voor zorg en levensonderhoud stijgen. Daarnaast is er de vrees dat pensioenfondsen in 2017 moeten korten vanwege de extreem lage rente. ANBO vindt dat dit koopkrachtverlies moet stoppen.''