nieuws

Gedicht voor onbekende 'oorlogsheld' Hoeksche Waard

Gedicht voor oorlogsheld
Gedicht voor oorlogsheld
Wie was 'Van Der Griend' uit Oud-Beijerland? Een man die veel inwoners in de Hoeksche Waard heeft geholpen tijdens de hongerwinter 1944-1945? In Klaaswaal is een gedicht gevonden dat aan hem is opgedragen.
Bert den Tuinder uit Klaaswaal vond tussen de spullen van zijn overleden moeder een boekje met daarin het met de hand geschreven gedicht, een lofzang op ene Van der Griend aan de Zinkweg in Oud-Beijerland. Volgens het gedicht zou hij aan inwoners van de Hoeksche Waard brood en melk hebben uitgedeeld "toen de nood schier alom heerste, het hongersnood door Neerland sloop".
Oorlogsheld
"Misschien hebben we het wel over een onontdekte oorlogsheld, die vele levens heeft gered," vertelt Den Tuinder. Hij heeft inmiddels ontdekt dat de schrijver van het gedicht hoofdonderwijzer H. Redert was, uit Zuid-Beijerland. "Maar niemand kan mij vertellen wie die Van der Griend nou geweest kan zijn en wat hij nou precies gedaan heeft. Ik zou het verhaal graag compleet willen hebben."

Blijk van dankbaarheid

Het gedicht, geschreven op 28 augustus 1946 gaat als volgt:
Toen de nood schier alom heerste
't Hongerspook door Neerland sloop
Toen de mensen alles schonken
Als slechtst voedsel was te koop
Hebt gij door uw kloeke houding
in die somb're donk're nacht
aan ontelbaar vele zielen
in hun leven troost gebracht

Want gij hebt hen steeds geholpen
die tot u zich wendde in nood
En gij gaaft van het u geschonken
't Grootste geschenk des Hemels: Brood

Ook de melk, die de bezetter


voor zich had gereserveerd
schonkt gij, onvervaard voor de uitkomst,
(en ook zeer geraffineerd
onder d'ogen van de Duitsers)
Aan de kinderen van uw volk

Daarvoor blijven zij u dankbaar
En ik ben hiervan hun tolk
Als me vraagt: "Wie heeft toen waarlijk onbaatzuchtig
't volk gediend?"
Klinkt een koor van stemmen luide:
Op de Zinkweg: Van der Griend


(Als een klein blijk van dankbaarheid ter herinnering aan de bewogen winter 1944-45)

H. Redert