nieuws

'Transporteurs positief over tweede kwartaal'

transport
transport
De transportsector kijkt positief terug op het afgelopen
kwartaal. Uit een enquête van Transport en Logistiek Nederland (TLN) blijkt dat de bedrijvigheid in de sector door de bank genomen toenam. Daarbij sloot driekwart van de ondernemers het kwartaal af met winst.
Volgens de brancheorganisatie profiteert de sector zichtbaar van de positieve ontwikkelingen binnen de Nederlandse economie. Daarbij werd een kwartaal volgens TLN niet eerder zo positief beoordeeld als het tweede kwartaal van 2016. ,,Het niveau van bedrijvigheid nadert het niveau van vóór de crisis die medio 2008 startte'', aldus TLN.
Naar schatting steeg de omzet in het tweede kwartaal met 5,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook de prijzen zitten weer in de lift, al blijven deze nog wel achter bij de verwachtingen.
TLN noemt het opvallend dat veel ondernemers positief zijn over de financiële positie van hun bedrijf. Van de ondervraagden sprak 62 procent over een ,,sterke positie'' terwijl slechts 7 procent van de bedrijven de eigen financiële positie als ,,zwak'' bestempelde.
Positieve resultaten zijn volgens de brancheorganisatie hard nodig. ,,De sector heeft zware jaren achter de rug. Juist nu het beter gaat, kunnen ondernemers zich weer richten op toekomstige ontwikkelingen'', aldus TLN.
De organisatie noemt onder meer klimaatverandering, verstedelijking en de digitale revolutie als uitdagingen.