nieuws

Meeste integriteitsonderzoeken in Rotterdam

© Thijs Kern
De Rotterdamse politie heeft vorig jaar van alle eenheden de meeste integriteitsonderzoeken uitgevoerd. Dat heeft Trouw uitgezocht. In onze regio werden 300 incidenten onderzocht waarbij mogelijk sprake was van schending van de integriteit.
Dat betekent dat in Rotterdam ruim drie keer zo vaak een onderzoek werd ingesteld als in Den Haag. Daar ging het om 95 incidenten, terwijl de Haagse eenheid meer personeel in dienst heeft. In Amsterdam deed de politie 67 keer een onderzoek.

Registratie

Het verschil komt vooral doordat de politie in onze regio elke overschrijding registreert. Het gevolg is dat in Rotterdam het vaakst een agent al dan niet voorwaardelijk ontslagen wordt: tussen 2012 en 2015 gebeurde dat 106 keer.
Ter vergelijking: in Den Haag kwam dat aantal niet verder dan 62 en in Amsterdam ging het om 43 gevallen.
Bij veel politie-eenheden daalt het aantal onderzoeken. Alleen in Oost-Brabant en Oost-Nederland was een stijging zichtbaar, zegt Trouw.

Aanleiding

Aanleiding voor een integriteitsonderzoek kan een klacht van een burger zijn over bijvoorbeeld machtsmisbruik door een agent. Ook kan de klacht uit de eenheid zelf komen, zoals over het verkeerd opmaken van een proces-verbaal.