GGD

Nieuwe GGD-directeur wil vaste priklocaties, mensen overtuigen van de 'booster' en vooral Rijnmond gezonder maken

Yvonne van Duijnhoven bij Radio Rijnmond
Yvonne van Duijnhoven bij Radio Rijnmond © Rijnmond
Met de coronacrisis ligt er een gigantische klus voor Yvonne van Duijnhoven. De boostercampagne, vaccintwijfelaars overtuigen en een langetermijnvisie op het coronabeleid. Sinds de zomer is ze directeur bij de GGD in Rotterdam-Rijnmond en heeft het er druk mee. En daarna? ''Werken aan een gezondere leefstijl in Rotterdam-Rijnmond.''
"Het inwerken verliep anders dan normaal", vertelt ze op Radio en TV Rijnmond. Echt rustig beginnen zat er niet in, al heeft ze wel "in september wat werkbezoekjes gehad". Meer zat er niet in.
Wel arriveert ze met een duidelijke visie, waar ze na - of naast - de coronacrisis mee aan de slag gaat. "Ik kwam met een plan hierheen, om te werken aan andere onderwerpen dan corona, zoals een gezonde levensstijl en gezonde leefomgeving." Maar dat plan gaat even in de ijskast want de olifant in de kamer kan moeilijk genegeerd worden." Momenteel houdt ze zich voornamelijk bezig met de coronacrisis, wat gezien de boosterklus niet onlogisch is.
"Het boosteren gaat goed," zegt ze. Er worden op alle priklocaties in de regio in totaal bijna 19 duizend prikken per dag gezet. "Veel mensen maken afspraken, zeker boven de vijftig jaar. De komende weken wordt het spannend." Want: het is nu tijd dat jonge mensen, rond de twintig en dertig, hun booster komen halen. Laat nu juist die leeftijdscategorieën hun informatie van andere kanalen halen én moeilijker te overtuigen zijn. "We moeten duidelijk maken dat het belangrijk is om een booster te halen", vertelt ze.

Betrouwbare informatie

Toch zijn jongeren en jongvolwassenen niet de enige doelgroep die lastig aan de prik te krijgen zijn, zegt Van Duijnhoven. Het zijn ook mensen in achterstandswijken, mensen met een taalachterstand en mensen die gevoelig voor misinformatie zijn. "We hebben ervaring vanuit de eerste vaccinatiecampagne. We weten dat we mensen moeten opzoeken in de wijk en van betrouwbare informatie moeten voorzien." Volgens Van Duijnhoven moeten mensen niet te veel gepusht worden, dat werkt averechts. "Dan voelt het alsof ze geen keuze hebben."
In plaats daarvan moeten mensen juist worden voorgelicht. Informatie is wat haar betreft beschikbaar in meerdere talen, in eenvoudig taalgebruik en voorzien van plaatjes. Wat ook belangrijk is volgens Van Duijnhoven, is degene die de informatie overbrengt. Een proef die in Rotterdam-Zuid goed werkte, waren huisartsen die op weekmarkten mensen aanspraken. Huisartsen worden meestal vertrouwd, net zoals naasten. Daarom kunnen zij een essentiële rol spelen in de vaccinatiegraad opkrikken.

Wellicht is testen op lange termijn niet meer nodig

Wat Van Duijhoven mist, is een langetermijnvisie. In haar woorden: het moet "planmatiger" en "gelijkmatiger". "We willen weten wat er in 2022 moet gebeuren en kunnen doorkijken naar 2023, zodat we plannen en scenario's kunnen maken." Anders blijven we teveel hangen in een permanent onzekere situatie. Het virus zal zich blijven ontwikkelen en daarom heb je die scenario's nodig: wat kán er gebeuren? En ook: waar moet de GGD in de toekomst mee gaan helpen. Van Duijnhoven wijst erop dat je lang niet bij iedere infectieziekte getest moet worden, maar dat je bij symptomen simpelweg moet binnenblijven en uitzieken. Dus wellicht is testen op lange termijn niet meer nodig, maar dat weet de GGD nu nog niet.
Als er wel nog langere tijd getest en geprikt moet worden, dan heeft de GGD ook panden en prikkers nodig. Ervan uitgaande dat de huidige booster niet de laatste is, is de situatie dat nu vaak sporthallen en evenementenlocaties worden gebruikt niet optimaal. Want ze wijst erop: ooit zullen die weer gebruikt gaan worden waarvoor ze bedoeld zijn. En dan zit de GGD ineens zonder een dak boven het hoofd. Tenten vindt ze geen goede oplossing: "Koud en winderig."
"Nu op het hoogtepunt van de boostercampagne hebben we 1500 prikkers", vertelt ze. Die prikkers die moesten aan het begin van de boostercampagne opnieuw worden aangenomen, omdat ze onnodig waren bevonden na de eerste prikronde. Volgens Van Duijnhove is het daarom wenselijk dat er te allen tijde prikkers zijn. Weliswaar een stuk minder, "misschien 800 tot 1000", maar die blijven in dienst waardoor je een volgende vaccinatiecampagne makkelijker kan uitsmeren over een tijdvak.

Gezonder leven

Hoewel niks rondom het coronavirus zeker is, denkt Van Duijnhoven dat we uiteindelijk toe bewegen naar iets wat op de griepprik lijkt. Wellicht dat niet iedereen meer zal worden uitgenodigd voor coronaboosters, maar dat alleen risicogroepen een uitnodiging op de mat krijgen. "Maar dat is het lot van infectieziekten", zegt ze. "Omikron is niet te voorspellen."
Waar ze mee aan de slag gaat na de coronaklus? "Werken aan een gezondere leefstijl in onze Rotterdam-Rijnmond-regio," vertelt ze. Want: er is niets zo goed als corona dat bewijst dat een gezonde leefstijl belangrijk is. Dus dat houdt in: meer bewegen, elkaar meer opzoeken en iedereen stimuleren om meer te bewegen. "Daar wil ik graag mijn energie in storten", glundert ze.