nieuws

Demonstratie van het nieuwe boeren: drones en gps-bemesting

Precisielandbouw heeft de toekomst, ook voor melkveehouders in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Steeds meer high-tech-bedrijven proberen de boeren over te halen om hun diensten te gebruiken. Ze voorspellen flinke kostenbesparingen. Maar verschillende boeren zeggen voorlopig nog even af te wachten.
In Groot Ammers op een weiland aan de Peppelweg bekeken meer dan 50 boeren dinsdagavond demonstraties van technieken die precisielandbouw mogelijk maken.
Een van de technieken is het onderzoeken van een perceel grasland op de gezondheid van de planten. Met infraroodfoto's kan het weiland tot in detail in kaart gebracht worden. Aan de planten worden GPS-coördinaten meegegeven, zodat later eventueel met een GPS-gestuurde trekker het gras bemest kan worden daar waar het nodig is.

Grondonderzoek

Een ander bedrijf biedt grondonderzoek dat meer kan vertellen over de oorzaak van minder gezonde planten en om te bepalen welke voedingsstoffen ontbreken. Als het gras gemaaid is of nadat het is ingekuild biedt weer een ander bedrijf de mogelijkheid om direct te onderzoeken hoeveel waardevolle voedingsstoffen dat gras bevat voor de koe.
35 procent kostenbesparing
Het is nog maar sinds kort dat deze technieken commercieel worden aangeboden. Het bedrijf Dronewerkers bijvoorbeeld is vorig jaar begonnen en heeft toen meteen al 400 vluchten uitgevoerd. "Voor elke boer is het natuurlijk verschillend, maar gemiddeld kan ons onderzoek een kostenbesparing van 35 procent opleveren", zegt Bert Rijk.

Behoudend
Er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. En dat is waar boeren toch wel tegenaan hikken. "Ik doe het voorlopig nog wel even op mijn manier", zegt een van de bezoekers. "Ik wacht eerst maar even tot de buurman ermee rondvliegt", zegt een ander. "Veel boeren zijn behoudend", vat een derde de reacties samen: "Het is wel de toekomst. Ook de milieuwetgeving dwingt boeren om preciezer te bemesten en met bestrijdingsmiddelen om te gaan. Maar er gaat nog wel een tijdje overheen voor het echt wordt ingevoerd, denk ik."