nieuws

Omvang banenverlies ABN AMRO snel duidelijk

Logo Rijnmond InZaken
Logo Rijnmond InZaken
ABN AMRO gaat binnen enkele weken praten met de
ondernemingsraad over het schrappen van banen. Dan moet ook duidelijk worden hoe groot het banenverlies zal zijn. Dat zei topman Gerrit Zalm woensdag in een toelichting op de halfjaarcijfers, waarbij een kostenbesparing van 200 miljoen euro werd aangekondigd.
De banen zullen verdwijnen bij ondersteunende en controlerende afdelingen, zoals personeelszaken, de financiële administratie en risicomanagement. In totaal werken daar een kleine 5000 medewerkers. De beoogde besparing van 200 miljoen euro, die voor het grootste deel in 2017 moet worden gerealiseerd, is een kwart van het budget van die afdelingen.
Zalm wilde nog niet zeggen hoeveel banen er precies zullen verdwijnen. ,,Daar gaan we nu niks over zeggen. Dat gaan we eerst naar de ondernemingsraad communiceren.''
ABN zag zijn nettowinst vorig kwartaal met 35 procent dalen naar 391 miljoen euro. Dat kwam vooral door de schikking werd getroffen rond rentederivaten. De verkoop van een belang in Visa en sterke rente-inkomsten boden tegenwicht. Als de voorziening van 271 miljoen euro voor de derivatenschikking buiten beschouwing wordt gelaten, was zelfs sprake van een winststijging van 10 procent naar 662 miljoen euro. Dat is de hoogste kwartaalwinst sinds 2008.
Bestuursvoorzitter Zalm verwacht dat de rente-inkomsten ook bij ABN onder druk zullen komen te staan en dat kan betekenen dat de bank een negatieve rente voor mkb'ers gaat hanteren. ,,Daar is op dit moment nog geen
aanleiding voor, maar dat moment komt dichterbij naarmate de ECB een agressiever rentebeleid voert.''