nieuws

Maassluis wil theater redden met extra subsidie

Theater (archieffoto)
Theater (archieffoto)
De gemeente Maassluis wil het noodlijdende Theater Koningshof financieel overeind houden met uiterlijk 50.000 euro extra subsidie. De stichting achter het theater kampt met grote financiële tekorten, onder meer omdat de bezoekersaantallen teruglopen.
Het extra geld is nodig om de salarissen te betalen en de leveranciers tegemoet te komen.
Het tekort komt dit jaar naar verwachting uit op 278.000 euro, terwijl slechts 120.000 euro aan subsidie beschikbaar is. De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over verdere subsidiëring tot een nieuwe opzet is bedacht voor het theater.
Het gemeentebestuur heeft inmiddels besloten het roer om te gooien bij het theater. Er liggen twee plannen op tafel: één voorziet in de ontwikkeling van het theater tot een 'breed sociaal-cultureel centrum', in het andere scenario wordt Koningshof geprivatiseerd.
Toekomst
De gemeente schakelde onderzoekers van BMC Advies in om de toekomstscenario’s uit te werken. Het bestuur van Koningshof kwam ondertussen met een eigen visie op de toekomst, maar die heeft 'niet de voorkeur van de gemeente'.
Het college en de gemeenteraad gaan op 13 september praten over de toekomstscenario's die wél de voorkeur genieten. ''Ofwel wordt de exploitatie van het theater afgestoten naar een private partij, ofwel wordt Koningshof doorontwikkeld tot een breed sociaal-cultureel centrum.''