nieuws

Tekort van een miljoen dreigt bij sociale dienst Hoeksche Waard

De Hoeksche Waard
De Hoeksche Waard
De regionale sociale dienst in de Hoeksche Waard verwacht dit jaar uit te komen op een tekort van 950.000 euro. Dat blijkt uit een memo van de directie van de organisatie, die woensdag werd onthuld door de lokale afdeling van de Partij van de Arbeid.
De directie van Werk en Inkomen Hoeksche Waard (WIHW) schrijft de afgelopen periode te maken te hebben gehad met een 'stijgend aantal bijstandsgerechtigden'. Dat komt onder meer doordat vluchtelingen met een verblijfsvergunning zijn ondergebracht in het gebied.
Aanvankelijk was gerekend op een tekort van 558.000 euro, maar dat valt dus bijna vier ton hoger uit. De directie van de sociale dienst wijst er ook op dat minder geld van het Rijk wordt ontvangen omdat de Hoekse Waard is opgedeeld in meerdere gemeenten.
''Bijzonder detail is nog dat wanneer de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard bij het Rijk te boek zouden staan als één gemeente, we jaarlijks ongeveer 2 miljoen euro meer gebundelde uitkering zouden ontvangen'', meldt het WIHW-bestuur in de memo.
Beter af
Dat valt slecht bij de sociaaldemocraten. ''In plaats van een tekort van 1 miljoen, hadden we dus een overschot van 1 miljoen kunnen hebben'', concludeert de PvdA. ''Als één gemeente Hoeksche Waard, zouden we veel beter af zijn geweest.''
Het tekort betekent niet dat uitkeringen plots worden stopgezet. Er is nog een vangnetregeling vanuit het Rijk. De gemeenten moeten daarvoor wel kunnen aantonen dat ze bezig zijn met het terugdringen van het tekort, aldus de directie van de WIHW.