GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Volt Rotterdam wil met hulp van Europa werken aan woningbouw en duurzame stad

Imane Elfilali - lijsttrekker Volt Rotterdam
Imane Elfilali - lijsttrekker Volt Rotterdam © Rijnmond
De nieuwe politieke partij Volt Rotterdam richt zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen vooral op het aanpakken van de woningcrisis, het versnellen van de duurzaamheid en de digitalisering. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma.
Volt Rotterdam is de lokale afdeling van de pro-Europese beweging Volt. In 2019 kwamen ze met één zetel in het Europees Parlement. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart vorig jaar behaalden de partij drie zetels. Nu doet Volt mee in tien verschillende gemeenten in het land. Imane Elfilali is de lijsttrekker voor Volt in Rotterdam. Met haar nemen we de belangrijkste onderwerpen van de partij door.
Volt is een beweging die inmiddels in elk land EU-land actief is. De beweging wil een nieuwe manier van politiek bedrijven. Er moet meer naar samenwerking gezocht worden in plaats van naar verschillen tussen partijen. Ook moet er veel meer over de lange termijn worden nagedacht. Volt denkt ook dat door Europees samen te werken - met steden of landen - er sneller resultaten voor problemen kunnen worden gevonden.
Tijdens de landelijke verkiezingen waren jullie de grote verrassing. Hoe willen jullie dat succes voortzetten in Rotterdam?
We zijn nieuw en hebben het landelijk goed gedaan. Voor Rotterdam hebben we ook een lijst met goede kandidaten. Het zijn evenveel mannen als vrouwen. We hebben de zaken op orde en zijn er dus klaar voor. Maar ik ben ook nuchter. We moeten nu eerst de mouwen opstropen en aan de campagne beginnen en uiteindelijk een goed resultaat neerzetten. Pas dan kijken we verder.
Volt is een andere manier van politiek bedrijven. We laten een ander geluid horen. Wij geloven heel erg in een constructief en positief geluid. Ik zie dat er weinig vertrouwen is in de politiek en de overheid. Daar wil ik graag iets aan doen. Er is een integere houding en veel transparantie nodig. Wij zijn als Volt een partij die heel erg gelooft in deelname van de mensen zelf. We bedrijven politiek van onderop. Mensen doen zelf mee. Wij zijn dus geen partij die van bovenaf dingen gaat opleggen. Wij willen de mensen bij beslissingen die genomen gaan worden al in een heel vroeg stadium betrekken.
Jullie zijn Europees georiënteerd. Wat kan Europa voor Rotterdam betekenen?
Rotterdam is een internationale stad. De problemen en de uitdagingen waar wij tegenaan lopen, die kunnen het beste opgelost worden door over de grens te kijken. Door samen te werken. Wij hebben aanwezigheid in alle Europese landen en kunnen dus ook makkelijk de beste oplossingen uit Europa naar Rotterdam halen.
Kijk bijvoorbeeld naar de haven als het over criminaliteit gaat. Dat is grensoverschrijdend. Dat pak je het beste aan door samen te werken in Europa met vergelijkbare steden. Ik denk dat we op dat vlak veel kunnen winnen. We zeggen Europees denken, Rotterdams doen. We halen onze inspiratie uit Europa. Maar we gaan het hier met elkaar doen.
Een van de grootste maatschappelijke vraagstukken van dit moment is de woningnood. Hoe gaan jullie dat probleem aanpakken?
We zien dat de wooncrisis tergend is en dat we de woningmarkt moeten herstellen. Er is niet één gouden oplossing; er zijn meerdere dingen nodig. We willen een concrete verdeelsleutel (hoeveel woningen naar sociaal, midden- hoog- en topsegment). Wij willen meer sociale huurwoningen. We pleiten bij nieuwbouw- of renovatieprojecten voor 30 procent sociaal, 40 procent middensegment en 30 procent voor het hogere - en topsegment. (Nu geldt in Rotterdam 20 procent sociaal, 30 procent middensegment, 30 procent hoge segment en 20 procent voor topsegment, red). Het is een voorbeeld uit Wenen.
We moeten niet alleen focussen op hoe je zoveel mogelijk in de hoogte kunt bouwen, maar dat je kijkt naar hoe de stad er uit zou moeten zien. Dat je veel meer vanuit een stadsvisie kijkt. Je wilt een bewoonbare stad, een groene stad, een schone stad.
Maar er zijn meerdere oplossingen. Wij geloven ook heel erg in het mixen van woonvormen. De Rotterdammer leeft op verschillende manieren. Je hebt gezinnen, mensen die alleen wonen, stellen die samenwonen, maar je hebt ook mensen die met elkaar in een groep willen samenwonen. Onze woningmarkt moet ook investeren en stilstaan bij die verschillende levenswijzen. We moeten ook bouwen op een manier die past bij wat de Rotterdammer nodig heeft.
Een ander punt dat bij jullie hoog in het vaandel staat is verduurzaming. Wat voor ideeën zijn er voor dit onderwerp?
Het klimaat is een grote opgave en dat moeten we Europees, nationaal en in Rotterdam doen. Volt wil per 2040 af van het gebruik van fossiele brandstoffen en de stad klimaatneutraal maken. De haven moet de omslag maken van fossiele brandstoffen naar waterstof en CO2-vrije energiebronnen.
We willen dat huizen beter geïsoleerd worden en overgaan op elektrisch koken en verwarmen. Dat we dus zo snel mogelijk aardgasvrij zijn. Veel mensen worden nu geconfronteerd met een hoge energierekening vanwege de hoge gasprijzen. Energiearmoede is een groot probleem. Dat betekent dat je meer dan tien procent van je inkomen aan je energierekening kwijt bent, waardoor je andere vaste lasten niet kan betalen. Daarom is het belangrijk dat we snel van het gas af gaan om energiearmoede te voorkomen.
© Volt
We moeten niet alleen inzetten op elektriciteit, maar alle technieken gebruiken. Dus ook waterstof. We sluiten kernenergie niet uit, maar tegelijkertijd moeten we ons er ook niet blind op staren. Het levert slechts een kleine hoeveelheid energie op en de bouw duurt lang.
Volt Rotterdam wil ook een autoluw centrum. Sowieso voor de veiligheid. Dat je veilig kan fietsen en lopen in de binnenstad, maar ook voor ons klimaat. Wij vinden ook dat je eigenlijk in heel Rotterdam goede ov-verbindingen moet hebben. Dat je van noord naar zuid en van oost naar west kan, op een schone manier. We moeten dus gaan investeren in schoon ov.
Je ziet het in Londen, Parijs en in Valencia. Daar investeren ze veel in fietsen. Dat is gezond, het is gratis, leuk en je bent snel van A naar B. Alles wat nu al gebeurt in Rotterdam is fantastisch, maar het moet sneller, het is niet genoeg. We lopen achterop als het gaat om het klimaat.
Wat is de doelgroep van Volt en hoeveel zetels verwachten jullie te halen?
Wij willen alle Rotterdammers aanspreken, dus wij hebben niet één doelgroep. We richten ons in de campagne ook tot alle Rotterdammers. Als je kijkt naar wie zich tot nu toe aangetrokken voelt tot Volt, dan zijn het met name jongeren. Die jongeren vinden dat frisse nieuwe pragmatische geluid aantrekkelijk. Daarnaast hebben we ook een hele grote groep 50-plussers die Volt interessant vinden. Zij voelen iets bij dat Europese gedachtengoed, en ook dat langetermijndenken van Volt spreekt ze erg aan.
We hebben een sterke lijst van twaalf diverse kandidaten. Daar zie je verschillende leeftijden, achtergronden en bagage terug. Zo hopen we ook heel Rotterdam aan te spreken. Hoeveel zetels? We gaan voor drie.