nieuws

Dit wordt de vraag: Bent u voor of tegen de Woonvisie Rotterdam?

'Bent u voor of tegen de Woonvisie Rotterdam?' Dat wordt de vraag die 400.000 Rotterdammers op 30 november voorgelegd krijgen tijdens het woonreferendum. Een meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad van Leefbaar Rotterdam, D66, CDA en VVD hebben voor deze verkiezingsvraag gestemd.
In eerste instantie was gekozen voor een andere verkiezingsvraag: Bent u voor of tegen de afname van de goedkope woningvoorraad?
De coalitiepartijen en de VVD konden zich hier niet in vinden omdat ze de vraag te smal en niet neutraal vinden. Zij vinden dat de Woonvisie over meer gaat dan alleen de sloop van 20.000 goedkope woningen.
Met ruim 13.000 handtekeningen hadden de initiatiefnemers van een woonreferendum een stembusgang afgedwongen. Zij strijden voor het behoud van sociale huurwoningen voor de stad.
Een meerderheid van de gemeenteraad zegt de uitslag van het woonreferendum te respecteren. Dat betekent dat bij een minimale opkomst van 30% en een nee tegen de Woonvisie, dat die aangepast zal worden op de kritiekpunten.
Alleen de VVD en het CDA willen zich niet committeren aan de uitslag omdat het om een raadgevend referendum gaat.