nieuws

Bewoners Bajonetstraat eisen beter onderhoud woningen

Bewoners van de Rotterdamse Bajonetstraat eisen dat er iets wordt gedaan aan de verpaupering van hun huurwoningen. Woningbouwcorporatie Woonstad zou al jaren geen onderhoud of reparaties meer uitvoeren.
De Bewonersgroep Bajonet klaagt in een pamflet dat Woonstad mensen 'keihard onder druk zet' om zo snel mogelijk te verhuizen. ''Bewoners zijn nog niet eens officieel op de hoogte gesteld van de definitieve plannen van Woonstad'', klinkt het verontwaardigd.
De problemen spelen volgens betrokken bewoner Cees Jonkman al 'vijf of zes jaar'. ''Sinds die tijd wordt het onderhoud eigenlijk niet meer gedaan. Reparatieverzoeken worden niet meer ingewilligd.'' Ook aan problemen met de riolering zou niets worden gedaan.
Scheuren in de muren
Sommige woningen in de staat bieden een treurige aanblik. Er zitten scheuren in de muren en gasleidingen liggen bloot. ''Diverse portieken zitten hier met een constante rioolstank'', zegt Jonkman. ''Woonstad zegt al jaren dat ze er niets aan kunnen doen.''
Bewoners halen nu alles uit de kast om aandacht te vragen voor de problemen. Zo is er een Facebookgroep opgericht en worden handtekeningen opgehaald. Zo hopen ze af te dwingen dat de reparaties en achterstallig onderhoud alsnog worden uitgevoerd.

Woonstad laat weten in contact te willen blijven met de ontevreden bewoners. De corporatie zegt de klachten uiterst serieus te nemen en goed te willen afhandelen. Op 1 september wordt een inwonersavond gehouden.