nieuws

Vergeten Verhalen: vliegveld Zestienhoven

Vliegveld Zestienhoven in Rotterdam wordt in 1956 in gebruik genomen. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat het vliegveld kan worden aangelegd.
In het
zijn de foto's te vinden van het houten stationsgebouw en de houten verkeerstoren uit de begin jaren.

Waalhaven

De geschiedenis van de luchtvaart in Rotterdam begint in de jaren twintig. Vliegveld Waalhaven is op 26 juli 1920 geopend. Het is de eerste luchthaven voor de burgerluchtvaart in Nederland. Schiphol is dan nog een militair vliegveld.
Al voor de Tweede Wereldoorlog worden plannen gemaakt voor de uitbreiding van het Rotterdamse vliegveld maar tijdens de oorlog wordt Waalhaven vernietigd. Aanvallen van de Duitsers in de meidagen van 1940, bombardementen van de Engelsen tijdens de oorlog.

Schieveen

Rotterdam wil na de oorlog een nieuw vliegveld. De stad heeft als belangrijkste havenstad een moderne luchthaven nodig. In 1948 wijst het kabinet de polder Schieveen aan als locatie voor de aanleg van een tweede nationale luchthaven.
Minister Vos meldt in 1952 dat het plan niet door kan gaan. Er komt geen tweede nationaal vliegveld, zo heeft het kabinet besloten: "Een eventuele nieuwe Rotterdamse luchthaven mag onder geen enkel voorwaarde groter groeien dan Schiphol".

Zestienhoven

Uiteindelijk krijgt Rotterdam in de jaren vijftig toch een vliegveld onder druk van het bedrijfsleven. Het Rijk geeft toestemming voor de aanleg in de veel kleinere polder Zestienhoven.
"Met de aanleg van het grasveld, want veel meer mag het niet zijn, wordt begonnen op 18 mei 1954, opbouwdag in Rotterdam", weet Lara Schoemaker van het Stadsarchief. Zestienhoven kan pas een echte luchthaven worden met een verharde startbaan.
Op 1 augustus 1955 wordt burgemeester Van Walsum geïnformeerd over de toestemming voor de verharde landingsbaan. De kosten van de aanleg van de baan en de toegangswegen naar de luchthaven worden geraamd op meer dan tien miljoen gulden.
Onverwachte eerste landing
Vliegveld Zestienhoven zal op 1 oktober 1956 geopend worden, de proefvluchten zijn vanaf 17 september. Maar tien dagen ervoor krijgt Zestienhoven onverwacht de eerste bezoeker. Een Deense zakenman wordt de eerste die officieel landt op het Rotterdamse vliegveld.
Op 7 september 1956 om 18:08 uur landt de Deen Grum. Hij heeft het vliegveld op de luchtvaart kaart gezien maar niet opgemerkt dat het nog niet open is.
De eerste jaren is Zestienhoven een luchthaven met beperkte voorzieningen. Bij de opening heeft het een landingsbaan van 1300 meter lang en 45 meter breed. Verder staan er loodsen, een stenen stationsgebouwtje, een houten kantoor voor de havendienst en een houten verkeerstoren.
Stiekem
De landingsbaan blijkt al snel te kort. De gemeente Rotterdam is hier al op voorbereid. Lara Schoemaker: "Tijdens de aanleg zijn stiekem betonplaten onder het gras gelegd. Zodra de toestemming komt om de baan te verlengen, vinden tuinlieden''toevallig' de betonplaten".
De actie van Rotterdam moet burgemeester Van Walsum nog wel goedpraten bij het Rijk. Dat lukt en de verlengde startbaan wordt op 13 april 1966 in gebruik genomen.
In de loop van 1967 wordt begonnen met de nieuwbouw van het stationsgebouw en de verkeerstoren. Het vernieuwde Zestienhoven wordt geopend op 28 april 1970.
Rotterdam The Hague Airport
De exploitatie van Zestienhoven is lang in handen geweest van de gemeente Rotterdam. Per 1 november 1990 neemt Schiphol het beheer van het Rotterdamse vliegveld over.
De naam Vliegveld Zestienhoven verdwijnt en de officiële naam wordt Rotterdam Airport. In februari 2010 wordt de naam nogmaals aangepast, het wordt dan Rotterdam The Hague Airport.