nieuws

Rijnmond Staat Stil over het Onderwijs

De scholen zijn weer begonnen, dus alle leerlingen zijn met frisse tegenzin de deur uitgegaan, met hun uitpuilende tasjes. En dat geldt misschien ook wel voor veel docenten: hebben zij er nog wel lol in? Is het onderwijs nog wel leuk?
Twee oud-docenten hebben daar een duidelijke mening over. Zij vinden het een prachtig vak, maar helaas ben je meer tijd bezig met leerlingvolgsystemen en andere administratie, dan met een gloedvol betoog.
Mark van der Werf was onderwijzer in Rotterdam. Hij schreef Meester Mark graaft door. Lein van der Wulp gaf Engels op een (niet nader genoemde...) middelbare school in de regio Rijnmond. Van zijn hand verscheen enkele jaren geleden Mannen van Maasoord.

Ouders

Beide ex-docenten trekken veel parallellen. De leraar staat niet meer op een voetstuk, de ouders zijn steeds bemoeizuchtiger geworden. Maar bovendien: het onderwijs staat stijf van de administratie.
Mark van der Werf: "Ik voelde mij meer een ambtenaar dan een leraar." Lein van der Wulp:"Het bureaucratische geneuzel, de didactische dictaten, het afvinken...dat mis ik niet."

Herkenning

Beiden zeggen ook veel respons te hebben gekregen van búiten het onderwijs. Van der Werf: "Een logopediste zei tegen mij 'je moet eens een boek over ons schrijven!' In alle hoeken en gaten van de samenleving wordt het herkend."
Van der Wulp:"Dit zie je overal waar leidinggevenden te ver van het dagelijkse werk afstaan. Waar het in stand houden van de organisatie belangrijker is geworden dan het werk waarvoor hij in het leven is geroepen."
Kortom, een fijn uurtje somberen over de moderne tijd. 'Ach, zou die school er nog wel zijn.....'