KLIMAAT

Rotterdam vraagt minister niet door te gaan met oliewinning onder de stad

Afbeelding ter illustratie: pijpleiding van de NAM
Afbeelding ter illustratie: pijpleiding van de NAM © NAM
De gemeenten Rotterdam en Barendrecht hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat woensdagmiddag gevraagd de NAM geen vergunning te geven om door te gaan met olie winnen onder Rotterdam-Zuid. De gemeenten en bewoners zijn bang voor bevingen en bodemverzakking.
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) haalt al sinds 1984 olie uit de grond onder Rotterdam-Zuid. In die tijd heeft de NAM 21 putten aangelegd. Daarvan zijn er nu nog 13 actief.
Op 8 december 2021 maakte het ministerie van EZK bekend dat er een ontwerpbesluit op tafel lag voor een gewijzigd winningsplan. Met dat nieuwe winningsplan zou de NAM tot 2050 door kunnen gaan met boren. Tot 1 januari 2020 is er al 8,9 miljoen kubieke meter olie uit de grond gehaald. Tot 2050 is het plan nog eens bijna 3,3 miljoen kubieke meter olie te produceren.
"Dit zorgt voor een onacceptabel risico op bodemdaling in een dichtbevolkt gebied en is volstrekt in strijd met de Rotterdamse en de landelijke klimaatambities", vindt de Rotterdamse klimaatwethouder Arno Bonte.
"Het voornemen heeft tot veel zorgen en woede geleid bij Rotterdammers en bij de Rotterdamse gemeenteraad. Naast de angst die er leeft voor mogelijke verzakkingen en bevingen, staat de oliewinning haaks op de ambitieuze klimaatdoelstelling die wij als Rotterdam hebben."

Te weinig onderzoek naar gevolgen bodemdaling

De gemeente Rotterdam wil graag van de minister horen hoe de verlenging van de oliewinning bijdraagt aan het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord. "Willen we de landelijke klimaatdoelen halen, dan is het noodzaak om minder fossiele brandstoffen te gebruiken in plaats van meer."
Het ministerie heeft volgens de gemeente niet genoeg onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van bodemdaling voor de omwonenden en het milieu. De NAM zelf zegt dat de bodem maximaal twee centimeter kan zakken en er is een 'verwaarloosbare kans' op trilling door oliewinning. Ook zou er in het verleden nog nooit bodemdaling in het gebied zijn geconstateerd.
De gemeente is ook bang dat de geplande oliewinning de plannen voor aardwarmte in dat gebied in de war schopt. "De kansen werden onlangs aangetoond door een studie uitgevoerd door de TU Delft en de gemeente Rotterdam. Daarbij geniet geothermie vanuit de klimaatambities vanzelfsprekend de voorkeur boven oliewinning", zegt de gemeente.

Ook Barendrecht dient zienswijze in

Rotterdam krijgt steun van Barendrecht. Ook die gemeente geeft een negatief advies over het gewijzigde winningsplan.
De komende periode worden alle ingediende reacties door de minister behandeld. Daarna komt er een definitief besluit.