nieuws

'Toezicht autosector te veel zaak lidstaten'

snelweg
snelweg
Het toezicht op de auto-industrie in Europa is de laatste
jaren te veel aan nationale overheden overgelaten. Dat maakte het volgens Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy mogelijk dat autofabrikanten ongehinderd konden sjoemelen met de uitstootwaarden van dieselauto's.
,,Het blijkt dat nationale overheden toch wel heel graag hun nationale industrieën de hand boven het hoofd houden'', stelde de D66-politicus maandag op basis van voorlopige bevindingen. Gerbrandy is rapporteur van de
Europese enquêtecommissie die onderzoek doet naar de rol van Brussel in het dieselschandaal dat vorig jaar bij Volkswagen aan het licht kwam. Door het rommelen met bepaalde software hadden miljoenen dieselauto's bij
laboratoriumtests een veel lagere uitstoot dan in het echt.
Inmiddels is duidelijk dat bij meer fabrikanten dingen niet in de haak zijn. Fiat bijvoorbeeld schakelt bepaalde zuinige technologie na een tijdje rijden uit. Ook bij Renault is mogelijk met emissiewaarden geknoeid. Vorige week bleek dat de Franse overheid belangrijke details had weggelaten in een eerder onderzoeksrapport over de autobouwer.
Gerbrandy wijst erop dat auto's vaak in eigen land getest worden, soms zelfs bij de fabrikant zelf. Op Europees niveau bestaan volgens hem onvoldoende mogelijkheden om te controleren of de nationale autoriteiten de Europese wet wel op de juiste manier uitvoeren en handhaven.
Daarbij is er veel discussie over de manier waarop de regels in Europa moeten worden geïnterpreteerd, aldus Gerbrandy. Autofabrikanten beroepen zich op bepaalde uitzonderingen in de wet, die hun gerommel met
emissiesoftware hier zouden legitimeren.
Wat de Europarlementariër verder ,,onbegrijpelijk'' vindt is dat het al bijna tien jaar duurt om tot een betere, meer op de praktijk gerichte testmethode te komen. Daarover wordt door alle belanghebbenden in Europa al jaren politiek gesoebat.
De enquêtecommissie spreekt komende tijd nog met meerdere hoofdrolspelers in de affaire. Behalve vertegenwoordigers uit de autosector ontvangen leden
van de commissie na het zomerreces ook nog diverse voormalige en huidige eurocommissarissen. Naar verwachting volgt in maart volgend jaar een eindrapport.